Na vlastních nohou od šestnácti?

14.06.2013 | , Studentskefinance.cz
STUDENT


Mnozí mladí nemají to štěstí a musí si již od konce základní školy vydělávat na živobytí. Ať jsou již důvody motivovány touhou po samostatnosti, rebelstvím nebo především špatnými rodinnými vazbami, nový občanský zákoník od příštího roku umožňuje nezletilému nabýt plnou svéprávnost i před dovršením osmnácti let.

Současná právní úprava požaduje pro plnou způsobilost k právním úkonům (od roku 2014 opět označovanou jakožto plnou svéprávnost) zletilost. Ta jest podmíněna dovršením osmnáctého roku života nebo složitější právní cestou uzavřením manželství. Plnou svéprávnost si můžeme představit formou neomezené možnosti nabývat práva a zavazovat se k povinnostem dle naší vůle.

Nezletilý a rozsah práv?

Nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti (18 let nebo uzavření manželství) je způsobilý k právním jednáním, které jsou přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti s ohledem na jeho věk. Tedy proto může nezletilý volně nakupovat oblečení, zaplatit si vstupné na koncert apod. Avšak přeje-li si vstupovat do složitějších právních vztahů, např. uzavření nájemní smlouvy, vyřizování veškerých záležitostí na úřadech, je situace složitější a ve většině případů bude vyžadován souhlas zákonného zástupce, tedy zejména rodiče. Zajímavostí je, že daný institut, který se vrací do právního řádu od příštího roku byl součástí našeho práva až do roku 1950.

Přiznání svéprávnosti

Od příštího roku vstupuje v účinnost nový občanský zákoník, který představuje zcela novou úpravu soukromého práva v České republice a klade důraz na osobní svobodu jednotlivce a ochranu autonomie jeho vůle. Zákonodárce si byl vědom při vytváření tohoto předpisu, že v některých případech bude vhodné přiznat plnou svéprávnost i nezletilým, kteří nesplňují podmínky dle současné právní úpravy.

O přiznání svéprávnosti, používá se i pojem emancipace, bude nutné se obrátit na soud a splnit tyto podmínky:

  • Nezletilý dosáhl věku šestnácti let
  • Osvědčení jeho schopnosti sám se živit a obstarat si své záležitosti (soud bude zkoumat finanční situaci nezletilého, zda má již stálý příjem, jaké jsou jeho plány do budoucna, důvody nutnosti přiznání svéprávnosti, vztahy v rodině apod.)
  • Souhlas zákonného zástupce

Soud právo zná?

Pokud nesplňuje nezletilý některou z těchto podmínek, zákon stanovuje, že přiznání svéprávnosti nezletilému je i tak možné, avšak pouze z vážných důvodů v zájmu nezletilého. Pod tímto si prozatím můžeme představovat složitou situaci samostatného sedmnáctiletého nezletilého, který se plně sám uživí, zcela samostatně se o sebe stará, ale vztahy v rodině jsou natolik složité, že souhlas zákonného zástupce není možný. Hlavní bude tedy úvaha soudu.

Jak zákon káže…


Občanský zákoník (účinnost od 1. 1. 2014)

§ 37
Přiznání svéprávnosti

(1) Navrhne-li nezletilý, který není plně svéprávný, aby mu soud přiznal svéprávnost, soud návrhu vyhoví, pokud nezletilý dosáhl věku šestnácti let, pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého. V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého.

(2) Za podmínek stanovených v odstavci 1 soud přizná nezletilému svéprávnost i na návrh jeho zákonného zástupce, pokud nezletilý s návrhem souhlasí.

Články ze sekce: STUDENTPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.