Vyhněte se placení poplatku za další studium

01.07.2013 | , Studentskefinance.cz
STUDENT


Pokud studujete druhé studium poté, co jste již jedno dokončili, může se vás týkat poplatek za další studium. Kromě toho, že se v článku dozvíte, jakým zajímavým způsobem vybírání poplatku řeší Technická univerzita v Liberci (TUL), poradíme, jak se jeho placení úplně vyhnout, jak mu předejít nebo aspoň platit méně.

Kdo poplatek za další studium platí

Stává se to pořád. Student nastoupí na vysokou školu a v průběhu studia si uvědomí, že ho obor nebaví. Nicméně ho dostuduje a pak chce nastoupit na školu, která ho opravdu zajímá. Jenže najednou zjistí, že bude muset platit poplatek za další studium. Jak se takové situaci vyhnout?


Čtěte také:
Jak se bránit proti poplatku za delší studium
Poplatky za diplom jsou nezákonné
Za co vybírají vysoké školy nezákonně peníze

Dalším častým případem je, že po absolvování školy lidé zjistí, že se se svým oborem neuplatní. Rozhodnou se tedy začít studovat znovu od začátku. Problém, který před nimi stojí, se nazývá poplatek za další studium. Ten se vyměřuje na základě vysokoškolského zákona všem, co studují v bakalářském nebo magisterském studijním programu, pokud už jeden bakalářský nebo magisterský studijní program úspěšně dokončili.

Jak se vyhnout placení

Jestliže jste studentem oboru, který vás nebaví, chcete začít studovat znovu něco jiného, máte na první pohled dvě možnosti. První školu vzdát, ukončit studium a nastoupit na nové. Ovšem v takovém případě vám bude hrozit, že brzy začnete platit poplatek za delší studium, o kterém jsme psali nedávno (Jak se bránit proti poplatku za delší studium). Druhou možností je dostudovat a smířit se s tím, že na další škole začnete ihned platit poplatek za další studium (jehož výše je ale zpravidla nižší než u poplatku za delší studium).

Vedle toho existuje i možnost třetí. Nastoupíte na další školu, ale původní obor budete studovat dál, přičemž studijní povinnosti budete plnit jen natolik, aby vás nevyloučili. V takovém případě neplatíte nic. Toto je však třeba velmi dobře promyslet. Pokud totiž budete třeba takové bakalářské studium natahovat například na čtyři roky a nedokončíte ho, bude vám ihned na následujícím magisterském studiu vyměřen poplatek za delší studium.

Kde se neplatí poplatek

Pokud již jste v situaci, kdy za sebou máte bakalářské studium a chcete studovat další, pečlivě vybírejte školu. Ne každá totiž poplatek za další studium vybírá. Například na Masarykově univerzitě v následujícím akademickém roce budou platit poplatek za další studium jen studenti Lékařské fakulty. Na Univerzitě Karlově oproti tomu zaplatíte naprosto na každé fakultě, ačkoli na Fakultě sociálních věd jen tisíc korun ročně.

ČVUT drží poplatky za další studium každý rok v podstatě na nejvyšší možné výši. Přitom je třeba se připravit na mnoho dalších poplatků během studia (poplatek za dodatečný zápis do semestru, úřední vyškrtnutí zapsaného předmětu nebo zápis předmětu mimo termín a další), o jejichž nelegálnosti již bylo na tomto serveru psáno dříve. Na VUT se s takovými podivnými poplatky nesetkáte, ale za další studium zaplatíte také. Maximální poplatky naleznete i na VŠE, ČZU, ZČU a dalších.

Technická univerzita v Liberci vybírá víc

Ačkoli maximální výše poplatku může být letos jen 2666 Kč, Technická univerzita v Liberci tuto částku zaokrouhlila nahoru a vybírá pro akademický rok 2013/2014 2700 Kč. Ve směrnici kvestora, která tuto částku stanovuje, je rovněž uveden termín pro placení poplatku. Podle TUL musíte zaplatit nejpozději v den zápisu ke studiu. Tento termín nepochybně vede k otázce, kdy mají svůj roční poplatek zaplatit studenti druhého a vyššího ročníku.

Nicméně zajímavé je i porovnání s § 58 zákona o vysokých školách, ten říká, že poplatek musí být vyměřen alespoň 90 dní před splatností poplatku. To pravděpodobně znamená, že TUL buď vydává rozhodnutí o poplatku mnohem dříve, než je zápis ke studiu, a tedy dřív, než se dotyčný stane studentem, kterému může škola nějaký poplatek vůbec vyměřit. Nebo TUL vydává rozhodnutí až poté, co dojde k zápisu do studia, a pak nutí studenta ihned zaplatit. V takovém případě je třeba mít na paměti, že zaplatit student může i tak v zákonné lhůtě 90 dnů.

Přezkoumání poplatku

Na závěr je třeba dodat, že proti rozhodnutí o vyměření poplatku je možné podat žádost o přezkoumání a domáhat se například jeho snížení. Postup je obdobný jako v nedávno zveřejněném článku o přezkumu poplatků za delší studium.


Zdroj:
Organizační směrnice kvestora č. 1/2013 (TUL) - http://www.tul.cz/studenti/legislativa/poplatky-za-studium-forma-platby-a-splatnosti-smernice_17 a další předpisy vysokých škol dostupné na jejich webových stránkách.

Autor článku

Helena Zrůstová  

Články ze sekce: STUDENT