Nadějné vědecké nápady získají z evropských peněz dalších 600 milionů korun

29.07.2013 | , Ministerstvo školství
STUDENT


Celkem 36 projektových žádostí za více než 1,3 miliardy korun s komerčně nadějnými vědeckými inovacemi bylo doručeno na ministerstvo školství v rámci podpory tzv. pre-seed aktivit financovaných z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Převis poptávky projektů byl tak více než dvojnásobný oproti nabízeným 600 milionům korun z evropských dotací. Z přijatých projektů jich nakonec odborné hodnotící komise doporučily k financování dvaadvacet a se dvěma obdobnými výzvami z roku 2012 tak celkem směřuje do výzkumných organizací na podporu tohoto typu projektů více než 1,2 miliardy korun.

Témata jednotlivých projektů zahrnují široké spektrum. Například Masarykova univerzita v Brně se zabývá aplikací nových biotechnologií pro medicínu, Ústav anorganické chemie AV ČR použitím nových kompozitních materiálů na bázi grafenu a oxidů a Technická univerzita v Liberci aplikací nanomateriálů a progresivních technologií včetně nanovlákenných materiálů pro tkáňové inženýrství. „Samotný počet podaných žádostí nám naznačuje, že ve výzkumných organizacích a na univerzitách opravdu vzniká dostatek inovativních řešení, které mají do budoucna vysoký potenciál pro komerční uplatnění v průmyslu a podnikání,“ řekl k vyhodnocení předložených projektů náměstek ministra Michal Zaorálek zodpovědný za řízení evropských fondů na MŠMT.

Celkem jedenáct projektových žádostí bylo zaměřeno na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace v oblasti Molekulární biologie a biotechnologie, po šesti projektech pak na Konkurenceschopné strojírenství a Materiálový výzkum, čtyři projekty na Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje, a po třech na Bezpečnost a obranu, Informační společnost a Energetické zdroje.

Projektové žádosti obsahují dohromady 224 subprojektů, které jsou cíleně zaměřeny na přípravu komercializace vybraných výsledků výzkumu a vývoje získaných ve vědecko-výzkumných centrech. Mezi žadateli převažují veřejné vysoké školy – 12 škol podalo celkem 27 žádostí. Soukromé výzkumné organizace podaly 4 žádosti, veřejné výzkumné instituce (ústavy Akademie věd ČR) podaly 3 žádosti a fakultní nemocnice podaly 2 žádosti.

Jednotlivé žádosti byly hodnoceny třemi externími experty a Výběrová komise ministerstva školství následně akceptovala doporučení Panelu expertů financovat 22 projektů obsahujících 114 subprojektů s upraveným celkovým finančním objemem 599 268 529 Kč. „Výsledná úspěšnost 61% ukazuje, že objem eurodotací pro tuto výzvu z OP VaVpI byl zvolen přiměřeně, tj. byly vybrány jen opravdu kvalitní výsledky vhodné pro následnou komercializaci,“ komentoval hodnotící proces garant pre-seed výzev na MŠMT Jan Polecha.

Této výzvě k předkládání projektů předcházely dvě tematicky podobné výzvy. První s realizací projektů od r. 2012 na podporu vzniku center transferu technologií s dotací 343 mil. Kč a druhá s realizací od 1.1.2013 a s dotací 303 mil. Kč. V každé z těchto výzev bylo schváleno 9 projektů. Celkem tedy bude podpořeno na 40 projektů z oblasti transferu znalostí a technologií.

Seznam schválených projektů naleznete na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vysledky-hodnoceni-vyzvy-c-7-3-na-podporu-pre-seed-aktivit

Články ze sekce: STUDENTPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.