Chodíte na brigádu? Nezapomínejte na daně!

12.08.2013 | , Studentskefinance.cz
STUDENT


Léto je pro studenty nejenom časem prázdnin, ale také obdobím, kdy je možné se plně věnovat práci a chodit na brigády. I studenti však musí ze svého výdělku odvést patřičné daně. Víte, jak se s nimi vypořádat letos?

Studujete a hodláte si v létě přivydělat? Pak i vy byste se měli zajímat o daně. Přivydělat si je možné ovšem nejrůznějším způsobem, vedle zaměstnání a tedy závislé činnosti, může jít i o příjmy z vlastního podnikání. I když se jedná o činnost prováděnou po určitou část roku, studentovi se může vyplatit podat si daňové přiznání, ačkoliv k tomu není nucen. Díky podpoře od státu na tom totiž může v konečném součtu vydělat. Pokud docházíte v létě na brigádu, nezapomeňte si tedy po jejím skončení vyžádat od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech, abyste je nemuseli v okamžiku podání daňového přiznání hledat.

TIP: Vrácení daní studentům

Dohoda o provedení práce je nejpopulárnější

Letní brigáda je nejčastěji realizovaná na bázi tzv. dohody o provedení práce. Tato možnost je dnes hojně využívaná, ačkoliv byla původně zamýšlena spíše pro výjimečné případy. Dohoda o provedení práce může být uzavřena maximálně na 300 hodin ročně. Těchto dohod však může student uzavřít, kolik chce. Dále se využívá tzv. dohody o pracovní činnosti, která je omezena na 20 hodin týdně. Pokud ale student plánuje pouze letní brigádu, je výhodnější právě dohoda o provedení práce, která na období léta svým hodinovým maximem jistě postačí. Dohoda o pracovní činnosti je výhodná např. pro práci na poloviční úvazek a tedy na brigádu dlouhodobou. O obou typech pracovních poměrů musí být sepsána pracovní smlouva, ve které bude stanoveno, kolik hodin bude brigádník pracovat a také jeho hodinová mzda. Ta nesmí být nižší, nežli je mzda minimální. Pakliže je uzavřena dohoda o provedení práce, zaměstnanec nemá nárok na dovolenou.

Do deseti tisíc se pojistné platit nemusí

Pokud měsíční příjem nepřesáhne 10 000 korun, pak se v případě uzavření dohody o provedení práce nemusí platit pojištění, a to ani zdravotní, ani sociální. Zdravotní pojištění musí platit pouze ti, za které je nehradí stát. Student se v tomto případě tedy placení pojistného vyhne. Sociální pojištění je třeba hradit, pokud součet všech dohod překročí deset tisíc korun. Zdravotní pojištění se platí pouze tehdy, když je jeden příjem vyšší než deseti tisíc, nikoliv celkový příjem za všechny dohody. Příjem je třeba také zdanit. Pokud příjem nepřekročí pět tisíc korun, daň činí 15% a je okamžitě stržena a odvedena zaměstnavatelem. Pokud je příjem vyšší, strhává se zálohová daň a celý příjem je daněn podle toho, kolik za určitý rok vyděláte.

Vyplnit daňové přiznání může být pro studenta výhodné

Pokud student nepracuje celý rok, ale pouze o prázdninách, může získat při zúčtování daně další peníze zpět. Daňové přiznání se podává k prvnímu dubnu. I když není student povinen ho vyplňovat, může být podání přiznání pro něj výhodné. Při ročním zúčtování daně je totiž možné si odečíst z daňového základu jednak slevu na poplatníka 24 840 korun, ale také slevu na studenta 4020 korun. A to, i když dotyčný pracoval jen určitou část roku. Výše přeplatku pak závisí na výši záloh, které byly již studentovi z výdělku strhnuté.

TIP: Daňové formuláře ke stažení

Autor článku

Michaela Kadlecová  

Články ze sekce: STUDENT