Jak se pojistit při zahraničním pobytu?

01.10.2013 | , Studentskefinance.cz
STUDENT


Život studentský může být životem veselým, dobou plnou poučení, ale také dobou, kdy si můžeme ledacos vyzkoušet. Jako například život v cizině. Možnost studovat a žít po určitou dobu v cizině je dnes otevřená prakticky komukoliv, programů pro studium v zahraničí je nabízeno celá řada. Víte, jak postupovat, pakliže se chcete rozjet do ciziny na zkušenou?

Nejlepší doba pro pobyt „venku“

Studium v zahraničí může studenta značně obohatit – může se zde zdokonalit v cizím jazyku, získat nové dovednosti, přátelé a cenné kontakty, vyzkoušet si život v cizině, notabene takový úspěšně absolvovaný pobyt v zahraničí vypadá v životopise více než dobře. Student má navíc v ruce veškeré trumfy – nesplácí zde byt na hypotéku, takže výpadek každého měsíce by byl pohromou, nemusí se většinou starat o nezaopatřené děti a zkrátka ho netíží prakticky žádné závazky k této zemi. Jde tedy o tu nejlepší dobu, kdy je možné pobyt v zahraničí vyzkoušet.

Více v článku Jak se pojistit při zahraničním pobytu? na prodej.finance.cz.

V zemích EU postačí průkaz pojištěnce

Za studenta denního řádného studenta u nás běžně platí zdravotní pojistné stát. Pokud student vyráží na stáž uznanou Ministerstvem školství, pak se tento fakt nemění. Pro pobyt v zemích Evropské unie není třeba sjednávat speciální pojistné, postačí běžný Evropský průkaz zdravotního pojištění, který vlastní každý občan České republiky. Ten studentovi postačí pro získání běžného ošetření a také akutní péče. V různých zemích se však liší to, nakolik je vyžadována po pacientovi spoluúčast, proto může být výhodné si sjednat ještě komerční připojištění. To může krýt třeba náklady na převoz v případě nemoci nebo úrazu do České republiky, kde by bylo veškeré ošetření hrazeno z pojištění.

TIP: Sjednejte si cestovní pojištění online

Nezaopatřené dítě pojistné přerušovat nemusí

Pojistné v České republice je přitom nadále hrazeno státem, protože je student považován za „nezaopatřené dítě“. K tomu, aby byl takto označen, však musí předložit potvrzení o uznaném studiu Ministerstvem školství a zároveň musí jít o studenta mladšího 26 let. Pokud studium nebude uznáno Ministerstvem školství, nebo se bude jednat o staršího 26 let, je třeba se odhlásit z pojistného v České republice za stejných podmínek jako kdokoliv jiný. Zároveň je třeba doložit zdravotní pojišťovně, že je student v cizině pojištěn a že se zde hodlá zdržovat více jak šest měsíců nepřetržitě. Jen za těchto podmínek zde studentovi nebude narůstat dluh na nevybraném pojistném.

-->

Články ze sekce: STUDENT