Lepší koleje a učebnice zdarma pro všechny vysokoškoláky?

03.10.2013 | , Studentskefinance.cz
STUDENT


Politické strany vědí, že studenti vysokých škol a jejich rodiče tvoří významnou část voličů. Nabízí jim proto zlepšení stavu školství celkově i různé způsoby, jak docílit rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání.

Nerovnost při studiu se netýká jen chudých

Tentokrát jsme oslovili strany s otázkou, které skupiny vysokoškolských studentů vnímají jako znevýhodněné a co s tím plánují udělat. Překvapivě se většina z nich zaměřila jen na ekonomicky či sociálně znevýhodněné studenty. Znevýhodnění věkové nenapadlo nikoho, natož znevýhodnění dle pohlaví. Jen Piráti zmiňují nevýhodu zaměstnaných studentů s dětmi. Na zdravotně znevýhodněné myslí jen emeritní rektor Masarykovy univerzity Jiří Zlatuška z ANO 2011 a bývalý ministr školství Eduard Zeman ze SPOZ. Zatímco Zeman shledává situaci za celkem uspokojivou či přinejmenším na správné cestě a problém vidí až v následném zaměstnávání, Zlatuška považuje podporu v této oblasti za stejně potřebnou jako vyrovnání šancí studentů pocházejících ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí.

Zdravotně znevýhodněným slibuje ANO asistentství. Socioekonomické znevýhodnění pak plánuje Babišova strana řešit již od školek. „Před začátkem základní škol je nutné rozšířit přístupnost školek a výchovy v nich, aby děti vstupovaly do první třídy s vyrovnanými rozdíly dané socioekonomickým statusem rodiny.“ Zeman upozorňuje i na studenty znevýhodněné jazykovými a etnickými limity: „Řešení musí být součástí ucelené imigrační politiky,“ tvrdí.

ČTĚTE TAKÉ: Školné nezavedeme, tvrdí strany s nejvyššími předvolebními preferencemi
My předstíráme, že vás platíme, vy předstíráte, že pracujete

Podle ODS může studovat téměř každý

Další strany navrhují řešení nerovného přístupu ke vzdělání zavedením a podporou stipendií. KDU-ČSL, SPOZ, KSČM a TOP 09 mluví v této souvislosti o sociálním stipendiu. A zatímco Anna Putnová z TOP 09 kritizuje, že na sociální stipendia dosáhne pouze 0,12 % studentů, Jiří Sochor z ODS má naprosto odlišný názor: „Existuje dobře zavedený systém sociálních stipendií pro znevýhodněné.“ Tento způsob podpory chce rozšířit i o finanční podporu pro zvlášť talentované studenty.

TOP 09, jak už bylo uvedeno v posledním článku, přichystá zákon o finanční pomoci studentům. Stínový ministr školství Marcel Chládek z ČSSD obecně očekává zlepšení situace s kvalitní novelou vysokoškolského zákona. Přejme mu pevné nervy, protože větší legislativní změny ve vysokém školství není snadné prosadit, jak jistě ví Josef Dobeš nebo Petr Fiala. ODS celkově zaujímá k problematice jiný postoj než ostatní strany: „Situace je dnes dokonce taková, že pokud by se všichni čerství maturanti hlásili na nějakou vysokou školu, tak je tam kapacita pro 93 % z nich. Každý maturant má fakticky místo na nějaké vysoké škole.“ Zaměřit se chystá spíše na kvalitu vzdělávání.

KDU-ČSL se nejvíc blíží výše uvedenému názoru Jiřího Zlatušky. Odmítá školné a původ problému vidí již na mateřských školách. Lidovci kritizují i nedostatek školek. „Řešení této situace je možné v perspektivě několika let a po poměrně náročné sérii změn uvnitř. V prvé řadě je třeba dosáhnout povinné předškolní přípravy v mateřských školách, a to zejména pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, které do školek nechodí,“ napsali redakci. V textu e-mailu následoval dlouhý popis možností, jak zlepšit základní a střední školství, na který již v tomto článku není místo, ale je vidět, že KDU se v jejich problematice rozhodně vyzná.

Díky KSČM a Pirátům bude leccos zadarmo nebo levněji než nyní

Marta Semelová z KSČM uvedla v odpovědi bezútěšnou situaci českých studentů pocházejících z nízkopříjmových rodin: „Ti, kteří přece jen studovat začnou, většinou shání brigádu, často na plný úvazek, pochopitelně na úkor studia, jen aby se na škole udrželi. Nabídek na brigádu však rok od roku ubývá. Někteří podlehnou nabídkám speciálního úvěru od banky a do života, v momentě, kdy si mají zakládat rodinu a zajišťovat bydlení, vstupují zadlužení.

KSČM proto navýší finance pro vysoké školy ze státního rozpočtu. Studentům hodlá zmírnit finanční obtíže zajištěním a rozvojem finančně dostupnějších a kvalitních kolejí a menz. Komunisté slibují i slevy na jízdném a výstavbu startovacích bytů. Nezaměstnané absolventy jistě zaujme i další jejich plán: „Navrhujeme uzákonění práva na první zaměstnání pro absolventy škol a podporu těchto absolventských míst pro zaměstnavatele.

A zatímco Marta Semelová ve své kritice zmiňuje kromě vysokých cen dopravy a ubytování také neúměrné náklady na literaturu a skripta, Piráti vymysleli řešení i pro tuto položku ve studentově rozpočtu. „Studijní materiály by měly být zdarma nebo za nákladovou cenu k dispozici na internetu. Vše, co bylo vytvořeno za prostředky z grantů, z peněz školy (zaměstnanecká díla), z veřejných prostředků, musí být k dispozici zdarma.

Prosazujeme různé způsoby vzdělávání, včetně vzdělávání přes internet. Ve většině oborů lze zpřístupnit nejen studijní materiály, ale i přednášky dálkově,“ popsala nástin řešení nerovného přístupu ke vzdělání Lenka Wagnerová z České pirátské strany.

Svobodným a Úsvitu raději resort školství nesvěřujme

Na závěr uvádíme i kompletní reakce z posledních dvou stran, které dosud nebyly zmíněny, ač také odpověděly na dotaz. Bohužel však nenabízejí žádné řešení. „Podle Svobodných mají všichni občané stejné právo ucházet se o studium na vysokých školách. Podle Svobodných nemá mít žádná jakkoliv definovaná skupina obyvatel ze zákona odlišné podmínky pro studium na vysoké škole,“ sdělil Petr Mach, předseda Svobodných.

Chudý student je vždy znevýhodněný. Například děti, které žijí jen s jedním rodičem, zvlášť pokud tento rodič je na rodičovské nebo je bez práce nebo děti z dětských domovů,“ napsal Jaroslav Novák Večerníček z Úsvitu Tomia Okamury.

Autor článku

Helena Zrůstová  

Články ze sekce: STUDENT