Školní úraz a práva studentů

16.10.2013 | , Studentskefinance.cz
STUDENT


Školní úraz dítěte a škola odmítá poskytnout odškodnění újmy na zdraví? Jak postupovat k získání plné náhrady a nenechat se odbýt nízkým odškodněním? Práva studentů a povinnosti škol z hlediska školních úrazů tématem následujícího článku.

Nikomu nebylo souzeno narodit se a neutrpět žádnou újmu. Školní úrazy jsou běžnou záležitostí, která může postihnout každého studenta. Naštěstí většina úrazů představuje poměrně běžné úrazy bez trvalých následků. Na druhou stranu, nastane-li vážná újma na zdraví s doživotními následky, měli by studenti a jejich rodiče bojovat za svá práva k získání adekvátního odškodnění.

Odpovědnost za úraz

Odpovědnost za školní úrazy na základní, střední a vysoké škole je v současné době upravena v závěrečných ustanoveních zákoníku práce. Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo příslušní vysoká škola odpovídá žákům za úraz, který vznikl při vyučování nebo v přímé souvislostí s ním. Jedná se o tzv. objektivní odpovědnost bez možnosti zproštění se odpovědnosti. Školy mají být pro případy úrazů pojištěny. Hlavním úkolem studenta a jeho rodičů je tedy reagovat v případě úrazu rychle a efektivně k prosazení svých oprávněných nároků.

V případě školního úrazu je nutné, aby žák ihned informoval učitele o úrazu. Následně má být školou proveden záznam do knihy úrazů a sepsán záznam o školním úrazu. Studenti i rodiče by měli pro ujištění požadovat nahlédnutí do této knihy úrazů a pořídit si kopie záznamu o školním úrazu.

Nenechat se odbýt

Studenti ani rodiče by se neměli nechat přemluvit, aby daný školní úraz neřešili. Některé újmy na zdraví se nemusí projevit okamžitými následky a mohou se rozvinout až v horizontu několika dní nebo týdnů. Následné dokazování školního úrazu bez řádného nahlášení by situaci zbytečně komplikovalo.

V další fázi je nutné začít komunikaci se školou s požadavkem na odškodnění újmy na zdraví. Lze jedině doporučit veškerou komunikaci učinit v písemné podobě. Škola následně vyrozumí studenta nebo jeho rodiče jakožto zákonné zástupce o postoupení požadavků na pojišťovnu. Můžeme však očekávat, že bez náležité argumentace a podkladů lze získat odškodnění v plné výši u vážnější újmy na zdraví?

Reálný případ z lyžařského výcviku

Autor článku v praxi řešil jeden z ukázkových příkladů, jak je nutné vymáhat veškeré své nároky s důrazem, kdy v opačném případě se poškozenému dostane pouze základní odškodnění. Představte si případ, kdy mladý žák základní školy na lyžařském výcviku utrpí vážnou újmu na zdraví, a to s následky doživotního snížení funkčnosti pravé ruky. Pojišťovna školy na základě podkladů od lékaře proplatí částku cca 30 000 Kč. Rodiče však boj nevzdávají a nechají si vyhotovit svůj znalecký posudek, který odškodnění zvýší na cca 100 000 Kč. S ohledem na utrpěnou újmu na zdraví jsou i takové částky velmi nízké. Prostřednictvím právníků se zaměřením na náhrady škody na zdraví se získá v konečném stádiu vyjednávání s pojišťovnou další částka ve výši 200 000 Kč. Z původních 30 000 Kč se podaří odškodnit poškozeného studenta částkou ve výši 300.000,- Kč. Vždy se však musí studenti a rodiče rozhodnout, zda jsou připraveni hájit svá práva, a to i na úkor vztahů se školou a jednáním s pojišťovnou.

Články ze sekce: STUDENTPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.