Erasmus+ má zelenou

20.11.2013 | , Evropská komise
STUDENT


Evropský parlament dnes schválil Erasmus+. Přes 4 miliony občanů získají stipendium EU na rozvoj dovedností a zvýšení zaměstnatelnosti.

Evropský parlament dnes schválil Erasmus+, nový program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, který má být zahájen v lednu. Tento sedmiletý program, jenž má zlepšit dovednosti a zaměstnatelnost a přispět k modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a systémů práce s mládeží, bude disponovat rozpočtem 14,7 miliardy EUR , což je o 40 % více než u stávajících programů. Přes 4 miliony osob získají finanční podporu na studium, stáž, práci či dobrovolnickou činnost v zahraničí, včetně 2 milionů vysokoškolských studentů, 650 000 žáků odborných škol a učňů a přes 500 000 lidí, kteří vycestují do zahraničí na výměnu mladých či jako dobrovolníci. Studenti, kteří chtějí absolvovat v zahraničí celé magisterské studium, pro něž mohou jen zřídka získat ve své zemi stipendium či půjčku, mohou využít nového systému záruk na půjčky Evropského investičního fondu. Erasmus+ také nabídne finanční prostředky pedagogům a pracovníkům s mládeží, jakož i pro partnerství mezi školami (včetně univerzit a vysokých škol) podniky a neziskovými organizacemi.

S radostí jsem přijala zprávu, že Evropský parlament schválil program Erasmus+, a jsem hrdá, že jsme dokázali zvýšit rozpočet o 40 % ve srovnání s našimi současnými programy. Je to důkazem závazku EU podporovat vzdělávání a odbornou přípravu. Erasmus+ také přispěje ke zmírnění nezaměstnanosti mladých, jimž dá možnost zvýšit si kvalifikaci a prohloubit své dovednosti prostřednictvím zahraniční zkušenosti. Kromě toho, že nabídne stipendia, podpoří Erasmus+ také partnerství usnadňující přechod ze vzdělávacího do pracovního procesu, jakož i reformy za účelem modernizace a zlepšení kvality vzdělávání v členských státech. Máme-li vybavit naši mladou generaci kvalifikací a dovednostmi potřebnými pro úspěch v životě, je to nezbytné,“ uvedla Androulla Vassiliou, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Erasmus+ má tři hlavní cíle: dvě třetiny rozpočtu jsou určeny na studium v cizině, a to v rámci EU i za jejími hranicemi; zbývající částka je přidělena na podporu partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy s cílem modernizovat systémy vzdělávání a odborné přípravy a podporovat inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Tento nový program slučuje všechny stávající programy EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, tedy program celoživotního učení (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), program „Mládež v akci“ a pět programů mezinárodní spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program spolupráce s průmyslově vyspělými zeměmi). Uchazeči tak získají lepší přehled o nabízených příležitostech a díky dalšímu zjednodušení se zlepší dostupnost programu.

Komu se Erasmus+ určen?

  • 2 miliony vysokoškolských studentů mohou absolvovat studium či odbornou přípravu v zahraničí (včetně 450 000 stáží),
  • 650 000 žáků odborných škol a učňů získá stipendia na studium, odbornou přípravu či práci v zahraničí,
  • 800 000 pedagogických pracovníků, včetně učitelů základních i vysokých škol, mistrů a vychovatelů, a pracovníků s mládeží získá stipendia na vyučování či přípravu v zahraničí,
  • 200 000 studentů, kteří chtějí absolvovat celé magisterské studium v zahraničí, může využít záruk na půjčky,
  • přes 500 000 mladých lidí dostane možnost pracovat jako dobrovolníci v zahraničí nebo se zúčastnit výměn mládeže,
  • více než 25 000 studentů získá stipendia na sdílené magisterské studium, jehož podstatou je studium na nejméně dvou vysokoškolských institucích v zahraničí,
  • 125 000 škol, včetně odborných a vysokých škol, školicích zařízení, institucí pro vzdělávání dospělých, mládežnických organizací a podniků získá finanční prostředky, jež jim pomohou vytvořit 25 000 „strategických partnerství“ zaměřených na výměnu zkušeností a získávání kontaktů s pracovním prostředím,
  • 3 500 vzdělávacích institucí a podniků také obdrží podporu, a to na vytvoření přes 300 takzvaných znalostních aliancí a aliancí pro dovednosti v odvětví, jejichž cílem je zlepšit zaměstnatelnost a podpořit inovace a podnikatelské dovednosti,
  • finanční prostředky získá i 600 partnerství v oblasti sportu, včetně celoevropských neziskových sportovních událostí.

Souvislosti

Erasmus+ se zahajuje v situaci, kdy je v EU téměř šest milionů nezaměstnaných mladých lidí, ve Španělsku a Řecku je to dokonce přes 50 %. Současně ale existuje nad 2 miliony volných pracovních míst a třetina zaměstnavatelů si stěžuje, že je obtížné najít vhodně kvalifikované zaměstnance. To je důkazem nedostatku požadovaných dovedností v Evropě. Erasmus+ bude tuto situaci řešit, neboť nabídne příležitost studovat, školit se či získat zkušenosti v zahraničí.

Zároveň zlepší kvalitu a přiměřenost vzdělávání, odborné přípravy a systémů práce s mládeží v Evropě, a to díky podpoře profesního rozvoje pedagogických pracovníků a pracovníků s mládeží a na základě spolupráce mezi školami a podniky.

Díky mobilitě studentů a učnů se zvýší i mobilita pracovníků v rámci Evropské unie, neboť lidé, kteří v jiné zemi již studovali či v ní absolvovali odbornou přípravu, budou mít v budoucnosti s větší pravděpodobností zájem o práci v zahraničí.

V rozpočtu ve výši 14,7 miliardy EUR se počítá s odhadovanou mírou inflace. Další prostředky by měly být přiděleny na vysokoškolskou mobilitu a budování kapacit v zemích mimo EU; o tomto dodatečném rozpočtu se rozhodne nejdříve v roce 2014.

V rozpočtu programu Erasmus+ jsou poprvé vyčleněny prostředky na sport. Během sedmi let bude věnováno přibližně 265 milionů EUR na rozvoj evropské dimenze ve sportu; tato částka přispěje k potírání takových přeshraničních jevů, jako je ovlivňování výsledků zápasů a doping. Program podpoří i mezinárodní projekty pro místní sportovní organizace se zaměřením na řádné řízení, sociální začleňování, dvojí kariéru sportovců a tělesnou aktivitu pro všechny věkové skupiny.

Další kroky

Návrh dnes přijal Evropský parlament. Do měsíce by ho měla schválit Rada (členské státy). Program Erasmus+ bude zahájen v lednu 2014.

Autor článku

 

Články ze sekce: STUDENT