Přírodovědecká fakulta usiluje o zatraktivnění studia přírodovědných a technických oborů

20.02.2014 | , UJEP
STUDENT


Od května 2013 probíhá na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem projekt Mezioborové vazby a podpora praxe v přírodovědných a technických studijních programech UJEP (zkráceně MEVAPOX), který je financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (poskytovatelem dotace je MŠMT ČR).

Cílem projektu je inovace studijních programů přírodovědných oborů zaměřená zejména na vytvoření mezioborových vazeb, potřebných pro praktické využití poznatků v materiálovém výzkumu i v průmyslové praxi. Projekt přispívá k rozvoji týmové spolupráce, schopnosti multidisciplinárního přístupu a mezioborové komunikace. Zásadním prvkem je i spolupráce s experty v různých oborech zejména z praxe, zefektivnění výuky a odstranění duplicit ve výuce. Univerzita v rámci projektu spolupracuje s Mikrobiologickým ústavem AV ČR, v.v.i., který je oficiálním partnerem projektu.

Cílovou skupinou projektu jsou samozřejmě studenti ústecké univerzity, a to zejména z fakulty přírodovědecké (PřF), z fakulty výrobních technologií a managementu (FVTM) a z fakulty životního prostředí (FŽP). Absolvováním inovovaných studijních programů studenti lépe využijí získané poznatky v praxi, z toho plyne jejich lepší uplatnění na trhu práce. Zapojením odborníků z praxe získají studenti cenné kontakty s budoucími zaměstnavateli. Projekt se během své realizace dotkne až 3 500 studentů. Další cílovou skupinou jsou akademičtí pracovníci a postdoktoranti PřF, FVTM a FŽP UJEP, kteří absolvují v rámci projektu např. cyklus seminářů „Materiálový výzkum na UJEP“. Studenti se budou účastnit stáží u zahraničních partnerů i potencionálních zaměstnavatelů v ČR.

Projekt bude probíhat do června 2015 a pro realizaci hlavních aktivit projektu, jako jsou modernizace výuky přírodovědných oborů včetně tvorby sylabů a výukových textů a zintenzivnění spolupráce s výzkumnými organizacemi a aplikační sférou, bude tedy dostatek času.

Realizací projektu, jejímž hlavním realizátorem jsou pracovníci Přírodovědecké fakulty UJEP, se snad podaří zatraktivnit a zefektivnit samotné studium přírodovědných a technických oborů, protože po takových odbornících na jedné straně volají podniky a na straně druhé zájemců o samotné studium, díky jeho vyšší náročnosti, není dostatek. Věřme, že se tento cíl podaří univerzitě splnit, protože další rozvoj našeho regionu je na těchto profesích velice závislý.

Články ze sekce: STUDENTPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.