MBA studium se mění. Trendem je on-line

25.02.2014 | , Studentskefinance.cz
STUDENT


Dříve stačila znalost cizího jazyka k získání práce v renomovaných firmách. Absolventi MBA studia byli žádaným „artiklem“ a práci získali takřka okamžitě. Dnes se více zkoumá, odkud člověk daný titul získal. Studium MBA je časově i finančně stále náročné, proto i volba školy s sebou nese rozhodování v rovinách času, peněz a lokality či zaměření dané vzdělávací instituce a jejích programů. V poslední době se proto stále žádanějším stává on-line studium a využívání moderních technologií.

Kontinuální vzdělávání je nezbytností, to potvrdilo i generální ředitelství Evropské komise pro podnikání a průmysl. Ředitelství vydalo publikaci, v níž připisuje manažerskému vzdělávání podstatnou roli při zvyšování flexibility absolventů i posílení inovativního chování.

Podniky na to reagují snahou zajistit vhodné podmínky pro vzdělávání. Mnoho pracovníků se však chybně domnívá, že jim firma vzdělání musí zajistit na vlastní náklady. Ti moudřejší si část příjmů dávají bokem a sami aktivně studují. Vědí, že požadavky na ně stále stoupají, a tak se snaží si udržet či nejlépe získat lukrativnější pozice. Předchozí oborové vzdělání umožní vidět souvislosti a priority, pro vedení lidí či organizací však nejsou mnohdy dostatečné. Volba vhodného MBA studia tyto nedostatky eliminuje. Stále však platí jeho časová i finanční náročnost.

V poslední době přišly školy poskytující MBA programy s řadou novinek, které vycházejí vstříc měnícím se podmínkám řízení a podnikání i potřebám studentů. Evropské školy otevírají pobočky v zahraničí a přemýšlejí více globálně. Například francouzská INSEAD otevřela svoji pobočku v Singapuru a Abu Dhabi, španělská IESE zamířila do New Yorku. Trendem se stává profesionální on-line vzdělávání, které náročnost studia snižuje. V případě renomovaných institucí však zachová kvalitu prezenčního studia v „kamenných“ institucích.

V současné době se zájem o on-line MBA studium zvyšuje, tento trend je patrný jak v zahraničí, tak v České republice. Důvodem je hlavně velká časová vytíženost uchazečů, kteří hledají možnost, jak nejlépe skloubit pracovní povinnosti se studiem,“ potvrzuje ředitel institutu CEMI (Central European Management Institut), specialisty na manažerské vzdělávací programy Štěpán Mika s tím, že on-line studium jim tak umožňuje věnovat se studiu v čase a místě, kde se právě nachází a to bez nutnosti kamkoli dojíždět.

Dalším důvodem je také rostoucí počítačová gramotnost. „Pro většinu lidí v České republice je v dnešní době například používání sociálních sítí naprosto běžnou záležitostí a proto ani on-line výuka již není něčím, čeho by se zájemci zalekli,“ říká ředitel institutu CEMI Štěpán Mika. Kupříkladu na institutu CEMI navíc na bázi kvalitního uživatelsky přívětivého e-learningového systému Fronter původem z Norska.

Co se týče globalizace a měnících se podmínek podnikání a managementu, je to opravdu aktuální téma, na něž reaguje i náš institut otevřením nových studijních MBA programů určených primárně pro zahraniční studenty bez omezení místa bydliště. Tyto nové obory budou zahájeny v říjnu 2014 prostřednictvím on-line výuky pod vedením týmu mezinárodních lektorů,“ potvrzuje ředitel institutu CEMI.

IBM Global Business Process Delivery spojila své síly s bostonskou Northeastern University College of Business Administration a připravila on-line MBA program šitý na míru společnosti IBM, který byl poprvé spuštěn v roce 2008 v Indii.

London School of Business and Finance otevřela MBA program širší veřejnosti tím, že své přednášky a studijní materiály zveřejnila na Facebooku. Přístup k nim je prý zdarma. Programy MBA začínají podle časopisu Business Week zapojovat blogy, wiki, sociální sítě a další nástroje Webu 2.0 s cílem propojit studenty. Blíže také zkoumají nové obchodní strategie.

Autor článku

Redakce

Redakce  

Články ze sekce: STUDENT