Erasmus+ je otevřen mnoha typům organizací pracujících s mládeží

03.04.2014 | , Dům zahraničních služeb
STUDENT


Nový sedmiletý program EU Erasmus+ má zlepšit dovednosti a zaměstnatelnost a přispět k modernizaci vzdělávání a práce s mládeží. Navazuje na předcházející „Program celoživotního učení“ a program „Mládež v akci“ (2007-2013) a rozšiřuje možnosti zapojení. V programu mohou získat finanční podporu menší i větší projekty zaměřené na různorodé formy vzdělávání, praktické stáže a práci s mládeží. Všechny organizace působící v těchto oblastech najdou své místo v Erasmu+ a mohou získat finanční podporu. V letošním roce je na podporu Erasmus+ pro mládež v ČR vyčleněno 4 109 825,- EUR.

Jak se mohou organizace zapojit:

  • organizace působící v sektoru práce s mládeží mohou k 30. dubnu podat žádosti v rámci Klíčové akce 1 (mezinárodní Výměny mládeže, Evropská dobrovolná služba a Mobilita pracovníků s mládeží) a Klíčové akce 3 (Strukturovaný dialog)
  • do mezinárodní spolupráce Klíčová akce 2 (strategická partnerství) se mohou zapojit všechny typy organizací působící v oblasti vzdělávání a práce s mládeží v aktuálním termínu pro podání žádostí tedy k 30. dubnu 2014.

Dům zahraniční spolupráce, který je pověřenou národní agenturou pro Erasmus+, připravil v průběhu dubna pro zájemce, kteří chtějí podat žádost do 30. dubna 2014 semináře a konzultace na podporu při vyplňování žádostí o grant.

11.4. konzultační den v DZS, Praha,
12.4. seminář v DZS, Praha
14.4. seminář v DZS, Praha
16.4. seminář v DZS, Praha
17.4. workshop v Ostravě
22.4. seminář v DZS, Praha
23.4. seminář v DZS, Praha

Více informací o programu Erasmus+ včetně harmonogramu seminářů a možnostech konzultací zaměřených na podporu při vyplňování přihlášek naleznete na www.naerasmusplus.cz.

Štítky:

Autor článku

 

Články ze sekce: STUDENT