Studium MBA je vhodné i pro veřejné činitele. Financovat by si jej však měli z vlastních zdrojů

16.04.2014 | , Studentskefinance.cz
STUDENT


MBA studium je primárně určeno pro všechny, kdo chtějí, či potřebují zvýšit svoji kvalifikaci a doplnit vědomosti. Pro veřejné činitele jako jsou primátoři či tajemníci nevyjímaje. Na tom není nic špatného. Po aférách s neexistujícími tituly, diplomy či rychlokurzy však vyvstává otázka financování. Studium v desítkách tisíc korun by si měli zejména politici platit z vlastní kapsy, nikoli z rozpočtu měst či obcí.

Vždy se jedná o kontroverzní záležitost. Kupříkladu právě aktuální kauza, která se týká severočeských funkcionářů. „Osobně se domnívám, že by bylo morálně správné, aby si veřejní činitelé MBA studium hradili sami, tak, jak je to obvyklé u našich MBA studentů, nebo se na něm alespoň z podstatné části finančně podíleli,“ míní ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika. Je potřeba zdůraznit, že nikdo z inkriminovaných lidí na tomto institutu nestuduje. Ředitel však podotýká, že jde vždy o trvalou hodnotu, která jim zůstane i poté, co příslušnou funkci opustí a dále zvyšuje jejich cenu na trhu práce.

Jistě by jim to umožnily i jejich příjmy, běžně lze navíc úhradu školného rozložit i do několika splátek," uvádí ředitel možnosti financování s tím, že argument, že firmy často studium MBA svým zaměstnancům také hradí, zde příliš neobstojí, protože tam se přece nejedná o peníze daňových poplatníků.

I veřejní činitelé se musejí vzdělávat

Na druhou stranu je dobré brát v potaz případy kvalitního MBA studia se zaměřením přímo na veřejnou správu. „Vždy by se ale mělo jednat o studium transparentní a opravdu zaměřené na danou oblast, jako např. MBA obor Veřejná správa na institutu CEMI,“ upozornil Mgr. Štěpán Mika, ředitel institutu CEMI. Takto vynaložené prostředky se mohou městu či obci velmi rychle mnohonásobně vrátit díky následnému efektivnějšímu managementu, lepšímu využívání evropských dotací. Města či obce totiž často vedou lidé, kteří mají vzdělání v úplně jiných oborech a chybí jim tak specifické znalosti potřebné pro řízení veřejné správy. K těmto znalostem se sice po čase mohou sami dopracovat, ale často během tohoto procesu dojde k řadě chyb, které města mohou stát mnoho peněz či přinejmenším ušlých příležitostí.

Celoživotní kariérní vzdělávání

MBA studium je primárně určeno pro všechny, kdo chtějí či potřebují zvýšit svoji kvalifikaci a doplnit vědomosti. Titul MBA (neboli Master of Business Administration) je v České republice udělován jako neakademický profesní titul, psaný za jménem. Nejedná se tudíž o náhradu vysokoškolského vzdělání (ať již bakalářského, magisterského či doktorského stupně), ale o celoživotní kariérní vzdělávání, které toto vysokoškolské studium vhodně doplňuje a dále rozšiřuje. Jedná se obecně o ideální profesní vzdělávání všech řídících pracovníků, ať již aspirantů na manažerské pozice nebo lidí, kteří již jako manažeři působí. V některých (především mezinárodních) společnostech je dokonce MBA titul podmínkou ke kariérnímu postupu a dosažení vyšších manažerských pozic. Toto vzdělání jistě ocení také samostatní podnikatelé či pracovníci ve státní správě.

Studium zaměřené přímo na veřejnou správu

Kupříkladu obor Veřejná správa v sobě v mnoha případech kombinuje znalosti z managementu veřejné správy, historie státní správy a jejího vývoje v rámci České republiky i EU, fungování EU a práva. MBA je pro vytížené představitele měst vhodné i z hlediska časové flexibility díky online formě studia a délky studia. Velký důraz je kladen na souvislosti týkající se veřejné správy v rámci Evropské unie, včetně Evropských fondů a možností jejich využití pro účely České republiky a jejich regionů a obcí. Studenti právě z řad veřejných činitelů získávají znalosti z oblasti informačních systémů veřejné správy či risk managementu se zaměřením na veřejnou správu. Důležitou oblastí, s níž se studenti seznámí, je také správní právo a finanční hlediska územní samosprávy a jejího managementu. V rámci předmětu Správní právo rovněž absolventi získávají povědomí o činnostech správních orgánů České republiky a organizaci veřejné správy. Dále se seznamují se základními právními normami a porozuměním fungování evropského legislativního systému. Zároveň si ujasňují problematiku souvztažností práva vnitrostátního a práva EU a nahlížejí do systému fungování evropského legislativního systému.

Autor článku

Redakce

Redakce