Zvraťte neúspěch u přijímaček: Žádost o přezkoumání

12.05.2014 | , Studentskefinance.cz
STUDENT


Přijímací zkoušky na vaši vysněnou vysokou školu dopadly špatně. Skončili jste pod čarou a možnost zkoušet přijímačky až zase za rok je pro vás nepřijatelná? Nevzdáváte se a hledáte na internetu informace o možnostech odvolání, ale všude se dočítáte jen zmatečné nevěrohodné postupy? Tady jste konečně na správné stránce.

V tomto a následujícím článku si podrobně vysvětlíme, co a jak dělat, abyste se dostali na vysněnou školu i po zkažených (nespravedlivých) přijímačkách.

Předně si vyjasněme pojmy a obvyklé mýty. Za prvé – proti rozhodnutí o nepřijetí na vysokou školu se nepodává odvolání, ale žádost o přezkoumání. Za druhé – když do žádosti o přezkoumání napíšete dojemný elaborát o tom, jak vás daný obor zajímá, jak jste měli v den přijímaček chřipku, jak jste byli úspěšnými studenty na střední, nepomůže vám to. Nenechte se zmást tím, že všichni kolem vás si myslí opak, zákon hovoří jasně. Za třetí – při posuzování žádosti o přezkoumání nezáleží na tom, kolik přijatých uchazečů nakonec nenastoupí. Pokud spoléháte, že polovina uchazečů nenastoupí a škola vás dobere, protože bude mít volné místo, nemusíte psát žádnou žádost, ta toto neovlivní.

Žádost o přezkoumání nic nestojí

Pokud se chcete proti rozhodnutí o nepřijetí bránit, je jedinou možností žádost o přezkoumání podle § 50 zákona o vysokých školách. Kromě ceny za doporučený dopis, je zdarma. Nebude-li žádosti vyhověno, můžete podat žalobu ke krajskému soudu, kde už ale musíte platit soudní poplatek (pokud od něj nebudete osvobozeni), a v případě prohry budete platit náklady školy v soudním řízení.

Žádost o přezkum podáváte zpravidla děkanu, ten vám buď vyhoví, nebo předá žádost rektorovi. Rektor má možnost žádost zamítnout, nebo rozhodnutí o nepřijetí změnit, a to pouze pokud bylo rozhodnutí o nepřijetí vydáno v rozporu se zákonem, v rozporu s vnitřním předpisem školy nebo v rozporu s podmínkami přijímacího řízení. V žádném jiném případě žádosti vyhovět nemůže.

Vaším hlavním úkolem při sepisování žádosti o přezkoumání tak bude dokázat, že rozhodnutí o nepřijetí bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřními předpisy nebo s podmínkami přijímacího řízení, a v důsledku toho jste nebyli přijati. Což nemusí být úplně jednoduchá věc, pokud jste tedy zrovna nenašli chybu v přijímacím testu.

Analyzujte přijímací test

Nejprve se zaměřte právě na přijímací test. Využijte zákonné možnosti nahlédnout do něj. Jsou oficiální správné odpovědi opravdu správné nebo jsou správné vaše odpovědi? Dá se nějaká otázka vykládat dvojsmyslně? Pokud ano, napište to do žádosti. Poté, co precizně odůvodníte, proč vaše správná odpověď je správná, napište, jaký to mělo vliv na výsledek přijímacího řízení. Například, že jste měli 24 bodů z testu. Že poslední přijatý měl 26 bodů a vzhledem k tomu, že správná odpověď může být i ta Vaše, měli byste také 26, tedy byste byli přijati, rozhodnuto tedy bylo v rozporu s podmínkami přijímacího řízení, které stanovily, že pořadí bude určeno na základě počtu bodů za správné odpovědi uchazeče v přijímacím testu. Samozřejmě přesné formulace upravíte podle konkrétní situace a konkrétních podmínek přijímacího řízení.

Analýza přijímacího testu by měla pomoci aspoň trochu, všude bývají nejednoznačné otázky. Obzvlášť pokud jste vyfasovali nějaký test, kde máte ze čtyř možností vybrat slovo, které mezi ostatní nepatří. Pokud nepomohla, zkontrolujte, jestli otázky v testu odpovídají podmínkám přijímacího řízení.

Bylo v testu opravdu to, co škola avizovala?

Měl být test vědomostní, ale ve skutečnosti byl částečně vědomostní a částečně třeba na prostorovou představivost? Pak existují dvě varianty: Pokud jste přišli o body v části na prostorovou představivost, spočítejte, kolik byste měli bodů, kdyby místo toho byly v té části testu také vědomostní otázky a vy na ně odpověděli správně. Stačilo by to na přijetí? Pokud ano, v žádosti snadno odůvodníte, že rozhodnutí o nepřijetí je v rozporu s podmínkami přijímacího řízení.

Druhou variantou je, že jste měli část na prostorovou představivost celou dobře, přesto můžete tvrdit, že část vědomostní jste kvůli věnování se jiné části nestíhali. Kdyby však bylo dopředu jasné, že bude test obsahovat otázky na prostorovou představivost, trénovali byste a nezabrala by vám tolik času, tedy byste s přehledem stihli i otázky vědomostní. Nakombinovat lze v případě potřeby obě varianty. Pokud bylo u přijímaček něco jiného, než škola avizovala, máte téměř vyhráno.

Štítky:

Autor článku

Helena Zrůstová  

Články ze sekce: STUDENT