Zvraťte neúspěch u přijímaček: Důvody pro zvrácení rozhodnutí

16.05.2014 | , Studentskefinance.cz
STUDENT


Přijímací zkoušky na vaši vysněnou vysokou školu dopadly špatně. Skončili jste pod čarou a možnost zkoušet přijímačky až zase za rok je pro vás nepřijatelná? Nevzdávejte se předčasně. Bránit se můžete. A dokonce s úspěchem.

V předcházejícím článku jsme si vysvětlili, že v žádosti o přezkoumání dokazujeme, že rozhodnutí o nepřijetí bylo v rozporu se zákonem, s vnitřními předpisy školy nebo s podmínkami přijímacího řízení.

V žádosti naopak zbytečně neplkáme, že jsme talentovaní a máme zájem o obor. Uvedli jsme, že při přezkoumávání může pomoci, pokud byly otázky v testu nejednoznačné, špatné nebo úplně jiné, než škola avizovala. Nyní se podívejme na další důvody pro zvrácení rozhodnutí školy.

Jak vlastně škola ty testy hodnotila?

Jedním z nich může být nejasné bodování správných odpovědí, špatných odpovědí, nevyplněných odpovědí. Pokud škola neuvedla, jakým způsobem se bude bodovat, nebo to uvedla pozdě, nebo dokonce hodnotila testy v rozporu s uvedenými podmínkami přijímacího řízení, postupovala v rozporu se zákonem. A pokud v důsledku tohoto postupu v rozporu se zákonem jste vy nebyli přijati, existuje důvod pro změnu rozhodnutí děkanem či rektorem.

Konkrétně v žádosti o přezkum uvedete, že šlo o porušení § 49 odst. 5 zákona o vysokých školách, který stanovuje povinnost školy zveřejnit podmínky v nejméně čtyřměsíční lhůtě. Zveřejnit musí škola, co bude hodnoceno testem (u přijímací zkoušky), jeho rámcovou podobu, kritéria vyhodnocení testu i počet přijímaných uchazečů a nelze dělat změny.

Problém s placenými testy

Pokud byly podmínky přijímacího řízení zveřejněny včas, obsahovaly vše jasně a srozumitelně a vlastní přijímací řízení se jimi do puntíku řídilo, je ještě možné, že nebyly stanoveny úplně zákonně.

Najdeme-li rozpor se zákonem, musíme v žádosti pečlivě vyjasnit, v čem spočívá. Zákon například uvádí, že vysoká škola může stanovit další podmínky přijetí ke studiu týkající se určitých znalostí, schopností nebo nadání nebo prospěchu ze střední školy. Dále se stanovuje maximální výše poplatku za přijímací řízení, která se mění každý rok a bývá mezi 500 – 600 Kč. Školy někdy mají tendenci pořádat přijímací testy prostřednictvím soukromé firmy, která za testy vybere od uchazečů mnohem víc, než je zákonný limit. Někdy si dokonce může uchazeč zaplatit více testů a zvýšit si tak své šance. Ovšem finanční situace uchazeče by v přijímacím řízení neměla mít vůbec vliv. Může mít vliv jen nadání, schopnosti, prospěch, jak uvádí zákon.

Jindy pořádá přijímací testy přímo škola a jen za zákonný poplatek, ale zvýhodní uchazeče, který má třeba dobrý výsledek v jiném testu, za který si ale zaplatil. Takovýmto zvýhodněním majetnějších uchazečů může dojít k porušení toho ustanovení zákona, který uvádí, co vše je možné zohlednit u přijímacího řízení (§ 49 odst. 1). V žádosti by bylo tak možné uvést, že kdybyste vynaložili tutéž finanční částku, kterou ale nemáte, na testy, měli byste například o deset bodů více a byli byste přijati stejně jako uchazeči, kteří onu částku měli. Tato varianta odůvodnění je ale mnohem náročnější a dosud neprověřená a je možné, že vám vyhoví až soud, jelikož rektor tento argument neuzná.

Jak má žádost vypadat?

Pokud již jste rozhodnutí, o co svoji žádost opřete, sepište ji. Dokument by měl kromě obsáhlého odůvodnění obsahovat údaje o vás, údaje o rozhodnutí, které napadáte, váš podpis, samozřejmě uveďte, že jde o žádost o přezkoumání, adresujte orgánu, který rozhodnutí vydal (zpravidla děkan). Odešlete doporučeně do 30 dnů, kdy vám bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Štítky:

Autor článku

Helena Zrůstová  

Články ze sekce: STUDENT