Firmy investují do vzdělání pracovníků miliardy korun ročně

28.07.2014 | , Studentskefinance.cz
STUDENT


Kvalita a úroveň firemního vzdělávání v Česku je v současnosti srovnatelná s evropskými zeměmi. Nemalou měrou se na tom podílí podpora interních vzdělávacích programů ze strany velkých, často nadnárodních zaměstnavatelů. Společnosti do vzdělání zaměstnanců investují podle odhadů odborníků i institutu CEMI několik miliard korun ročně.

Škrty ve státních rozpočtech a útlumy zaměstnaneckých výhod neměly vliv na snížení dostupnosti interního vzdělání. Firmy si stále uvědomují jeho přínos. Nesahají však již tolik po externích vzdělávacích agenturách, ale spíše se soustředí na využití interních kapacit a lektorů. „Společnosti dnes investují miliony korun do interních vzdělávacích center, lektorů a vlastních koučů,“ míní ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika. V případě jednotlivců a certifikovaných programů je trendem online distanční výuka.

Co se týče celkových ročních investic do vzdělávání zaměstnanců, jde o miliardy korun. Důvodem pro zachování podpory vzdělání ze strany zaměstnavatelů je i daňové zvýhodnění. Studium lze uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců.

Podle našich údajů hradí studium zaměstnavatel zhruba 20% našich studentů. Číslo se postupně zvedá. Zaměstnavatelé si uvědomují nutnost celoživotního vzdělání svých klíčových pracovníků,“ míní Mgr. Štěpán Mika.

Vývoj vzdělávání zaměstnanců zaznamenal v ČR velký skok

V 90. letech bylo vzdělávání zaměstnanců na velmi špatné úrovni. Záhy po revoluci začaly vznikat první vzdělávací instituce, jejichž zřizovatelé vycítili příležitost s rostoucí potřebou dalšího vzdělávání a rekvalifikace pracovních sil. Od té doby prošlo vzdělání obrovským vývojem. Do popředí se dostaly moderní formy a metody vzdělání. Ve velké míře se začaly používat technologie jako multimediální a internetová komunikace, e-learning, elektronické učebnice, modelové příklady, praktické návody na konkrétní situace.

Programy na rozvoj pracovníků nejčastěji využívají firmy s větším počtem zaměstnanců, které tvoří dlouhodobé plány rozvoje pracovních sil a na něm mají vyčleněný finanční rozpočet. Malé firmy poskytují svým zaměstnancům vzdělání jen nárazově. Chybí jim strategie rozvoje a reakce na výkyvy na trhu. „Menší firmy raději sahají po kvalifikovaných lidech s dostatkem zkušeností. Větší firmy si své lidi umějí vychovat,“ míní ředitel institutu CEMI.

Stále přetrvává, že firmy platí zejména za školení takzvaných tvrdých dovedností, tedy těch, které zvyšují odbornost. Od školení měkkých dovedností, respektive kompetencí v oblasti chování (komunikace, asertivita, řešení konfliktů aj.) se v současnosti spíše ustupuje. Navzdory tomu právě interpersonální dovednosti mohou rozhodnout o úspěchu či neúspěchu dané firmy na trhu. Zaměstnavatelé většinou školení platí v plné výši, mnohdy za podpory evropských dotací.

Přesto není studium zadarmo. Zvyšování odbornosti pracovníků prostřednictvím kurzů mnoho velkých společností podmiňuje několikaletým setrváním ve firmě. Pokud to pracovník poruší, vzdělání zaplatí v plné výši. Mnoho zaměstnanců toto opatření nevítá příliš nadšeně. Důležitější je pro ně výše mzdy, vztah s nadřízenými a přátelský pracovní kolektiv.

Články ze sekce: STUDENTPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.