Prázdninová zábavná škola na katedře biologie

25.08.2014 | , UJEP
STUDENT


Katedra biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádá kurzy letní školy pravidelně od roku 2007. Letos tedy již poosmé.

Prázdninové zábavné kurzy umožňují dětem a nezřídka i starším zájemcům aktivně využít volný čas v období konce letních prázdnin. Kurzy jsou vedeny lektory katedry biologie a dlouhodobými příznivci a spoluorganizátory populárně naučných akcí pořádaných zmíněnou katedrou. Netradiční formou přispívají k rozvoji ekologické výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, napomáhají rozvoji jejich tvůrčí aktivity a podporují jejich přirozenou zvídavost.

„Popularita kurzů je skutečně vysoká a každým rokem narůstá, takže poptávka značně převyšuje nabídku,“ říká pracovnice katedry Marcela Strnadová. Již v průběhu dubna 2014 byla jejich kapacita naplněna a stále se hlásí noví zájemci.

„Kurzy jsou cílené na děti od 9 let, ale některých se se zájmem účastní i jejich rodiče a prarodiče,“ doplňuje informace Marcela Strnadová s tím, že témata kurzů jsou volena právě tak, aby byla pro zájemce atraktivní. Úspěch kurzů spočívá také ve volbě populárně vzdělávací formy a využití netradičního prostředí katedry biologie, laboratoří, poslucháren, ale zejména skleníku a zahrady Naučného botanického parku.

Letní škola na katedře biologie PřF UJEP je od roku 2008 organizována a hrazena z dotačního programu Ústeckého kraje EVVO (Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty na území Ústeckého kraje). Díky němu mohou být kurzy pro děti a mládež zcela bezplatné a stávají se tak dostupné všem sociálním vrstvám. Dlouhodobé podpory kurzů ze strany Ústeckého kraje si univerzita nesmírně cení.

V letošním roce pořádá katedra biologie v průběhu Letní školy opět čtyři samostatné kurzy. Klasicky největší zájem je však vždy o Seznámení s masožravými rostlinami. Tam se letos přihlásilo rekordních 29 dětí.

Anotace a termín konání kurzů ve dnech 26.–29. 8. 2014 (vždy od 10:00–14:00 h):

26. 8. ZVÍŘATA KOLEM NÁS

Cílem aktivity je seznámit děti hravou formou s místy výskytu živočichů, kteří žijí v bezprostřední blízkosti lidských obydlí, města nevyjímaje, s jejich způsobem života a potravními návyky. Na základě získaných znalostí jsou v dětech odbourávány předsudky vůči některým z nich.
Vlčí život, Ptačí mládě, Můj zvířecí domov – na tyto a další aktivity se mohou děti těšit.

27. 8. ROSTLINY KOLEM NÁS

Cílem kurzu je seznámit děti hravou formou s přírodou kolem nás, naučit je dívat se „na svět“ pod lupou, připravit si a prohlédnout mikroskopický preparát. Tentokrát se blíže seznámí s mechorosty. Naleznou odpověď na některé otázky jako např.: Kolik druhů mechorostů se vyskytuje na světě? Kolik v ČR? Kde rostou? Jak velký je největší a nejmenší mech? Kde můžeme vidět světélkující mech?

28. 8. TAJEMNÝ SVĚT VČEL aneb cesta medu z květu do sklenice

Včela se svou opylovací činností významně spolupodílí na uchování rozmanitosti zeleně a tedy i krajiny. Složitý společenský život včel lákal badatele už od pradávna, objev na poli včelí komunikace byl v roce 1973 oceněn dokonce Nobelovou cenou za fyziologii a medicínu.
Cílem kurzu je prohloubit si znalosti z morfologie, anatomie a ekologie hmyzu na příkladu včely medonosné, poznat jednotlivé členy včelího společenství a jejich úlohu v životě včelstva, dozvědět se, čím vším jsou včely užitečné. Pokusíme se najít odpovědi na celou řadu otázek, např.: Kolik včel je ve včelstvu? Jak dlouho včela žije? Proč jsou včelí buňky šestiboké? Může včela onemocnět? Spí včely v zimě? Co mám dělat při bodnutí včelou?

29. 8. SEZNÁMENÍ S MASOŽRAVÝMI ROSTLINAMI

Během teoretické části kurzu se účastníci seznámí s areály výskytu masožravých rostlin včetně lokalit v ČR, s významem ochrany jednotlivých druhů, s druhovou rozmanitostí „masožravek“, s různými typy pastí, se způsoby „lovu“. Dozvědí se, jak si vybrat vhodné rostliny pro pěstování v domácích podmínkách a jak o rostliny správně pečovat. V praktické části si děti zasází předem připravené rostliny, které si odnesou spolu s návody na další pěstování domů.

Články ze sekce: STUDENTPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.