BIVŠ: Věda nemá být pro vědu, ale pro praxi

29.05.2015 | , BIVŠ
STUDENT


Výzkumné centrum Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ) je od letošního roku výzkumnou organizací schválenou Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace. První soukromé vysoké škole v České republice to umožňuje lépe rozvíjet vědecké aktivity: například žádat o granty vyhrazené jen výzkumným organizacím, ucházet se o institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace či o podporu specifického výzkumu na vysoké škole. BIVŠ chce výzkumné centrum dále rozvíjet tak, aby vědecká činnost této vysoké školy dlouhodobě odpovídala nejmodernějším trendům a potřebám veřejnosti.

Podstatou výzkumného centra jsou vědecké aktivity akademických pracovníků naší školy,“ říká rektor Bankovního institutu vysoké školy a ředitel výzkumného centra František Pavelka a dodává: „V jeho rámci chceme vydávat kvalitní publikace, realizovat vlastní výzkumné projekty, plánujeme uspořádat mezinárodní vědeckou konferenci, spolupracujeme s jinými vysokými školami a institucemi aj.

V současné době výzkumné centrum řeší dva projekty financované z externích zdrojů. Na „Hodnocení efektivnosti programů veřejné podpory ve výzkumu a vývoji“ byl získán vědecký grant od Technologické agentury České republiky, řešený ve spolupráci s VŠE Praha a Unicorn College; projekt „Šance pro rozvoj“ je podporován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – více na http://www.bivs.cz/veda-a-vyzkum/vedecko-vyzkumne-projekty. V běhu je i řada projektů financovaných z interní grantové agentury BIVŠ – například (Ne)pojistitelnost rizik, Počítačová gramotnost - jeden z pilířů úspěšné a efektivní státní správy či Analýza a optimalizace chování uživatelů nízkoenergetických a energeticky pasivních budov. Detaily najdete na http://www.bivs.cz/veda-a-vyzkum/igab.

Na BIVŠ mimo jiné usilujeme o to, aby se výuka co nejvíce provázala s výzkumnou a publikační činností. Aby se nejednalo o vědu pro vědu, ale aby se výsledky výzkumných projektů daly co nejlépe uplatnit v praxi,“ říká generální ředitelka Bankovního institutu vysoké školy Martina Mannová a dodává: „Proto zejména studentům magisterského stupně doporučujeme, aby se zapojili do projektů realizovaných v našem výzkumném centru a nejlépe zkoumali oblast, která je živí nebo živit bude.

Vědecká činnost BIVŠ se odvíjí od zaměření školy, tedy studijních oborů, které nabízí. Zejména jde o finance, ekonomiku a management a oceňování majetku. Realizovaly se ale také projekty z oblasti informačních a komunikačních technologií či z oboru bankovnictví.

Články ze sekce: STUDENTPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.