10 tipů pro studenty, kteří si přivydělávají na brigádě

23.05.2017 | , Finance.cz
STUDENT


V letních měsících si mnozí studenti přivydělávajíc různými brigádami. Jak je to s daňovými povinnostmi studentů? Kdy je možné obdržet zaplacenou daň z příjmu zpět?

Za zaměstnance plní všechny oznamovací povinnosti na pověřených institucích a odvádí daň z příjmu, sociální pojištění i zdravotní pojištění zaměstnavatel. Zaměstnanec nemůže být tedy penalizován, jestliže např. zaměstnavatel za něj nezaplatí povinné pojistné.

1) Lze pracovat pro více zaměstnavatelů

Během roku mohou studenti pracovat pro více zaměstnavatelů, a to i současně. Pro některého zaměstnavatele je možné pracovat na zkrácený úvazek a pro druhého třeba na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.


Kdy musejí studenti platit zdravotní pojištění a kdy nikoliv?
Jak se liší zdanění přivýdělku z dohody nebo zkráceného úvazku?
10 tipů pro uplatnění daňového zvýhodnění

2) I dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně

Hodně studentů si přivydělává na základě dohody o provedení práce. I dohoda o provedení práce však musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Na základě dohody o provedení práce je možné pracovat pro každého zaměstnavatele maximálně 300 hodin za rok.

3) I studenti mají nárok na daňovou slevu na poplatníka

Při výpočtu čisté mzdy nebo čisté odměny mají všichni studenti nárok na měsíční daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč, a to bez ohledu na to, zdali studují na střední škole nebo vysoké škole. Není nutné nijak prokazovat nárok na tuto základní daňovou slevu.

4) Slevu na studenta je nutno doložit potvrzením od školy

Mimo základní daňovou slevu na poplatníka mají studenti nárok na měsíční daňovou slevu na studenta ve výši 335 Kč. Mzdové účetní je v takovém případě nutné doručit potvrzení příslušné školy o studiu.

5) Prohlášení k dani je možné podepsat jen jednou

Aby mohly být při výpočtu čisté měsíční mzdy nebo odměny uplatněny daňové slevy, tak je nutné u zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani – růžový formulář. Pro dané období přitom nemůže být podepsáno prohlášení k dani u více zaměstnavatelů. Každý měsíc je tedy možné daňové slevy uplatit pouze u jednoho zaměstnavatele, u kterého je podepsáno prohlášení k dani.

6) Limit pro neplacení pojistného z dohod

Z měsíční odměny plynoucí z dohody o provedení práce se neplatí sociální ani zdravotní pojištění, když je měsíční odměna 10 000 Kč a méně. Z měsíční odměny plynoucí z dohody o pracovní činnosti se neplatí sociální a zdravotní pojištění, jestliže je měsíční odměna 2 499 Kč a méně. Při práci na dohody pro více zaměstnavatelů současně se limit posuzuje u každého zaměstnavatele samostatně.

7) Vrácení daně z brigád

Jestliže studenti pracují pouze po část roku a odvedou během roku 2017 nějakou částku zálohové daně nebo srážkové daně (z dohod o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně a nepodepsaném prohlášení k dani), potom mají nárok na vrácení daně. V ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání za rok 2017 se totiž uplatní daňová sleva na poplatníka v plném ročním rozsahu ve výši 24 840 Kč. Dále se uplatní daňová sleva na studenta v rozsahu, v jakém za rok 2017 náleží a případně další daňové slevy a daňové odpočty.

8) Sociální a zdravotní pojištění se nevrací

Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění se neuplatňují žádné slevy a vypočtené sociální a zdravotní pojištění nelze vrátit zpět. Studenti pracující na dvě dohody o provedení práce s měsíční odměnou nad 10 000 Kč odvádí sociální i zdravotní pojištění z obou dohod a nikoliv pouze z jedné, jak se někteří mylně domnívají. Pro správný odvod zdravotního pojištění je nutné každému zaměstnavateli oznámit zdravotní pojišťovnu, u které je student pojištěn.

9) Povinnost podat daňové přiznání

Studenti, kteří v některém měsíci budou pracovat současně pro dva a více zaměstnavatelů a z obou mezd nebo odměn jim bude odvedena zálohová daň z příjmu, mají povinnosti si sami podat daňové přiznání za rok 2017. S touto skutečností je tedy při práci pro dva a více zaměstnavatelů počítat.

10) I studenti mohou obdržet nemocenskou

Studium nezakládá účast na nemocenském pojištění. Pracující studenti, kterým je z jejich příjmu odváděno sociální pojištění, však mají nárok na nemocenské dávky ve stejném rozsahu jako ostatní zaměstnanci.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: STUDENT