Přes 50 tisíc korun za semestr aneb poplatky za delší studium na VŠ

04.03.2022 | , Finance.cz
STUDENT


Řada vysokoškoláků se rozhodne prodloužit studium, a to z mnoha různých důvodů. Kdy již musí platit školné ze své kapsy? Jak vysoké jsou poplatky za delší studium na jednotlivých českých vysokých školách? Kdy je možné se jim vyhnout?

Prodloužit si studium můžete z mnoha důvodů. Někdy začnete pracovat a najednou nemáte na dostudování tolik času a prodlužujete o pár semestrů. Jindy vám třeba v posledním semestru bude najednou chybět jeden kredit, tak si musíte počkat na další semestr. A nebo vám nevyjde třeba obhajoba diplomové práce a než to přepíšete a znovu obhájíte, tak to přeci jenom chvilku potrvá.

Stačí prostě chvilka nepozornosti a už platíte poplatky za delší studium. A připravte se na to, že prodlužování studia není úplně levná záležitosti.

Studium na vysoké škole není hračka

Barbie studuje

Zdroj: Pixabay

Koho se týká poplatek za studium?

Poplatek za studium se týká studentů, kteří překročili standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok (většina bakalářských studijních programů je na 3 roky, v tomto případě jsou vám hrazeny 4 roky, v případě dvouletého magisterského studia jsou vám hrazeny 3 roky). Pozor, do délky studia se započítává i předchozí studium, které bylo ukončeno jinak než řádně. Pokud jste již absolvovali bakalářský či magisterský studijní program a studujete druhý, můžete využít možnosti studovat o rok navíc na každém úspěšně ukončeném studiu. Do doby studia se nezapočítává doba přerušení studia.

 

Kolik za semestr?

Každá vysoká škola si stanovuje vlastní poplatky, které se mohou lišit i mezi fakultami. Připravili jsme pro vás přehled poplatků 11 největších českých vysokých škol, které jsou platné pro školní roky 2021/2022.


Další, nebo delší studium?

 • Další studium je takové studium, které absolvujete po získání titulu. Tedy když studujete další vysokou školu. Například po získání bakalářského titulu z marketingu jdete ještě studovat bakaláře z účetnictví. Poplatky za další studium se neplatí.
 • Delší studium je takové studium, které nedokážete dokončit ve stanoveném termínu. Standardně máte na dokončení bakaláře většinou až 4 roky, na magisterský titul pak až 3 roky. Poplatky za delší studium většina univerzit v ČR vybírá.  

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova stanovuje poplatky na základě koeficientu ekonomické zdatnosti. Poplatek za studium je stanoven za započatých 6 měsíců studia. Základní koeficient 1,00 je stanoven například pro studenty oboru Filozofie a jeho hodnota je 20 000 Kč ve školním roce 2021/2022. Nejdražší poplatky mají studenti oboru Zubního lékařství, kde je koeficient 3,50 a poplatek za studium tedy činil 53 500 Kč ve školním roce 2021/2022

Tip: Jaké jsou obory a poplatky za delší studium na Univerzitě Karlově.

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita v Brně měla dříve stanovenou odlišnou výši poplatku na každé fakultě zvlášť. Od akademického roku 2018/2019 se poplatky sjednotily a závisí pouze na době překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok. V přehledu uvádíme dobu, o kterou student překročil standardní dobu studia zvětšenou o rok, a stanovené poplatky:

 • O méně než 6 měsíců 18 000 Kč.
 • O více než 6 měsíců a méně než 12 měsíců 24 000 Kč.
 • O více než 12 měsíců a méně než 18 měsíců 30 000 Kč.
 • O 18 a více měsíců 36 000 Kč.

Poplatky za prodloužení studia na Masarykově univerzitě v akademickém roce 2021/2022 jsou totožné.

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci vybírá poplatky za překročení standardní doby studia zvýšenou o jeden rok, a to ve výši 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia, které překročily standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok. 

Vysoké učení technické v Brně

Poplatky za delší studium se na VUT v Brně od akademického roku 2021/2022 ovšem zvýšily takto:

 • 13 200 Kč za každých započatých šest měsíců po dobu dvanácti měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok.
 • 26 400 Kč za každých započatých šest měsíců po dobu dvanácti měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o dva roky.
 • 52 500 Kč za každých započatých šest měsíců po dobu dvanácti měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o tři roky.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Tato univerzita stanovila výši poplatku za studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok na 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

České vysoké učení technické v Praze

Poplatek za delší studium je na této univerzitě stanoven podle ekonomické náročnosti, která je dána koeficientem.

Výše poplatků a koeficientů ekonomické náročnosti za každých dalších započatých šest měsíců studia byly v akademickém roce 2021/2022 následující:

 • 20 000 Kč pro KEN 1,00,
 • 22 000 Kč pro KEN 1,20,
 • 26 600 Kč pro KEN 1,65,
 • 32 600 Kč pro KEN 2,25,
 • 38 100 Kč pro KEN 2,80,
 • 45 100 Kč pro KEN 3,50.

Přehled studijních programů a jejich koeficientů ekonomické náročnosti (KEN) na ČVUT v Praze.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická vybírá poplatky za delší studium v těchto hodnotách:

 • Pokud student překročí standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok o prvních započatých 6 měsíců, platí 21 000 Kč.
 • Pokud student překročí standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok o druhých započatých 6 měsíců, platí 21 000 Kč.
 • Pokud student překročí standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok o třetích a každých dalších započatých 6 měsíců, platí 34 500 Kč.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Poplatek za prodloužené studium na ostravské univerzitě činí pro školní rok 2021/2022 se na VŠB-TU v této výši:

 • do 12 měsíců včetně 12 000 Kč,
 • delší než 12 měsíců, a nejvíce však 36 měsíců včetně 18 000 Kč,
 • delší než 36 měsíců 24 000 Kč.

Západočeská univerzita v Plzni

Poplatek za delší dobu studia činil v akademickém roce 2021/2022 na ZČU za každých dalších započatých šest měsíců studia 26 196 Kč

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Poplatek za delší dobu studia se na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích liší u jednotlivých fakult. Zde je přehled poplatků na akademický rok 2021/2022: 

 • fakultě Ekonomické, Filozofické, Pedagogické a Teologické zaplatí student za každých dalších započatých šest měsíců studia 15 290 Kč,
 • fakultě Zdravotně sociální zaplatí student za každých dalších započatých šest měsíců studia 18 560 Kč,
 • fakultě Rybářství a ochrany vod, Přírodovědecké a Zemědělské zaplatí student za každých dalších započatých šest měsíců studia 21 830 Kč.

Mendelova univerzita

Poplatky na Mendelově univerzitě za překročení délky studia za každých započatých šest měsíců studia jsou:

 • V prvním roce 0 Kč.
 • Ve druhém roce 11 500 Kč.
 • Ve třetím roce 16 500 Kč.
 • Ve čtvrtém roce 22 500 Kč.
 • V pátém a v každém dalším 29 000 Kč.

Poplatky na veřejných vysokých školách mohou být zkráceny či prominuty. Je nutné ovšem podat odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku a žádost o prominutí poplatku. Pokud se jedná o mírné překročení této doby (cca 2 týdny), tak se od poplatků většinou upouští. Důvodem ke snížení, odložení či prominutí poplatku může být tíživá sociální situace studenta, kterou musí dokázat. Dalším důvodem k prominutí poplatku je vážná nemoc či zranění, což musí být doloženo lékařským potvrzením. Vynikající studijní výsledky mohou být rovněž důvodem pro snížení či zrušení povinnosti platit poplatek. Pokud student není schopen platit poplatky, je možné stanovit splátkový kalendář.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 37 krát

Články ze sekce: STUDENT