Co dělat, když nestíhám bakalářku či diplomku?

06.05.2019 | , Finance.cz
STUDENT


Blíží se termín odevzdání a vy nestíháte svoji bakalářskou či diplomovou práci? Můžete odložit termín odevzdání? Kdy můžete přerušit studium? A dá se závěrečná práce koupit?

Měsíc do odevzdání závěrečné práce a vy nemáte téměř ani řádku. Prokrastinujete, jste v depresi a nevíte, co dál? Jaké jsou vaše možnosti, jestliže nestíháte bakalářskou či diplomovou práci?

Také již netrpělivě vyhlížíte odevzdání závěrečné práce?

Studium na vysoké škole a závěrečná práce

Zdroj: Shutterstock

Prodloužení studia

Jestliže máte či budete mít splněny podmínky pro postup do dalšího semestru, tak vám zřejmě nic nebrání si studium prodloužit o jeden semestr a odevzdat závěrečnou práci v dalším semestru. Ale i tak doporučujeme zabrat, protože i když budete prodlužovat, tak vás tlak donutí pracovat a zvládnete to, co by vám jindy trvalo mnohem déle.

Nedostatek kreditů

Pokud nemáte dostatek kreditů, ale víte, že nemáte šanci dopsat svoji diplomovou práci, tak si vyhledejte předmět, který vám doplní kredity (většinou u vyučujícího, kterého znáte či předmět s blokovou výukou na konci semestru) a požádejte o dodatečný zápis v průběhu semestru. Žádost většinou schvaluje pedagogický zástupce, který vám nemusí vyhovět. Proto za ním raději zajděte, až budete mít posvěcení zapsání předmětu od garanta předmětu. Následně si podejte žádost o dodatečný zápis zvoleného předmětu.

Jestliže vám žádost schválí, tak už jen zbývá doučit se zameškanou látku a absolvovat zkoušku či zápočet.

TIP: Co dělat při nedostatku kreditů?

Přerušení studia

Přerušit studium můžete z téměř jakýchkoliv důvodů, ale pouze ve stanovené době (většinou před začátkem dalšího semestru) a na stanovenou dobu. Přerušení studia má každá univerzita (a někdy i fakulta) nastaveno jinak. Stejně jako důvody, za kterých můžete přerušit studium i v půli či na konci semestru, proto si pečlivě prostudujte studijní řád.

Můžete přerušit své studium na konci semestru a odevzdat vaši závěrečnou práci v dalším semestru, ale pro to musíte splnit podmínky stanovené studijním řádem, které jsou většinou striktně dané. Jedná se o závažné zdravotní či rodinné důvody. Musíte o přerušení zažádat děkana, který o vaší žádosti rozhodne do 30 dnů.

Zdravotní důvody

Přerušit studium můžete ze zdravotních důvodů. Musíte o přerušení požádat a vaši žádost musí schválit děkan. Ten vaši žádost schválí většinou jen v případech, když máte dlouhodobé zdravotní důvody.

Rodinné důvody

Jestliže si procházíte složitým rodinným obdobím (vážná nemoc v rodině, smrt v blízké rodině atp.) a nestíháte s vaší závěrečnou prací, tak můžete zažádat děkana o přerušení studia, aniž byste splnili podmínky pro postup do dalšího ročníku.

Těhotenství a rodičovská dovolená

Zjistila jste během dopisování vaší závěrečné práce, že jste těhotná? Nebo jste na rodičovské dovolené a staráte se o děti? I to jsou důvody, kvůli kterým byste mohl/a prodloužit či přerušit své studium a závěrečnou práci odevzdat později. Rozhodně se nepokoušejte otěhotnět 14 dní před odevzdáním, to už bude nejspíše pozdě.

Nutné je ovšem podat žádost.

Žádost o odložení termínu odevzdání závěrečné práce

Na některých fakultách je možno zažádat o odložení termínu odevzdání závěrečné práce. S touto žádostí ovšem musí nejdříve souhlasit i vedoucí práce a také vedoucí katedry. V žádosti musí být uvedeno, proč o odložení žádáte. Jako oprávněné důvody se většinou považují dlouhodobé zdravotní důvody, závažné rodinné důvody, zdravotní důvody, které vás postihly v blízkosti termínu odevzdání závěrečné práce či důvody na straně vedoucího práce (například zahraniční stáž či jiná výzkumná práce, která zabránila konzultacím závěrečné práce apod.).

Na řadě vysokých škol ovšem tato možnost není, tak na ni nespoléhejte. Tuto možnost umožňuje například Teologická fakulta Jihočeské univerzity.

Černý trh s bakalářkami a diplomkami

V Česku bují trh se psaním bakalářským, diplomových, ale i různých semestrálních prací. Ceny se pohybují kolem 200 Kč až 300 Kč za normostranu textu. Zaplatíte a od zkušeného pisálka dostanete vaši práci (pokud máte štěstí). Nicméně je to nemorální a proti studijnímu řádu. Vy můžete být následně za tento podvod rychle zbaveni titulu či být vyloučeni ze školy.


Čtěte také:

Kdy začít platit zdravotní a sociální pojištění po maturitě a státnicích?

Co všechno studentovi musí student platit, když dosáhne 26 let?


Ukončení studia či zakousnutí se do tématu?

Jestliže jste vyčerpali všechny možnosti a hrozí vám ukončení studia, pokud neodevzdáte vaši závěrečnou práci, tak se odpojte od okolního světa a pište a pište.

Nicméně druhá část je neméně důležitá a to kontrola, text si po sobě nezapomeňte přečíst. Stává se, že student má moře textu, ale řadu chyb. Psaní na poslední chvíli jde poznat velmi rychle - věty často nedávají smysl, končí v půli a o návaznosti odstavců si může oponent nechat jenom zdát. Proto mějte raději méně stran, ale informace zhuštěné.

Všechny vaše kroky pro jistotu diskutujte s vedoucím práce, který vám může říct na co se zaměřit, kdy raději prodloužit, či co vše se dá stihnout. Ať už jste v jakékoliv situaci, tak přejeme pevné nervy.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: STUDENT