Jaké daně musí platit studentský spolek

23.05.2013 | , Studentskefinance.cz
STUDENT


Následující článek se pokusí stručně přiblížit problematiku daní ve vztahu ke studentským spolků – občanským sdružením. I pokud studentský spolek právě zakládáte, je třeba nepodcenit znalosti v této oblasti a důkladně se informovat o vašich povinnostech, případně najít někoho, kdo se v daních vyzná.

V návaznosti na předchozí článek o financování studentských spolků je nutné si říct, jaké daně musí takový spolek platit. Bylo by chybou myslet si, že občanských sdružení se daně netýkají. Bohužel, pokud váš spolek nějakou ekonomickou aktivitu vyvíjí, musí se v něm najít člověk, který daňovou problematiku bude sledovat.


Další problematice studentských spolků jsme se věnovali v předcházejících článcích:

Zakládáme studentský spolek
Spolupráce a konkurence studentských spolků
Jak získat peníze pro studentský spolek


Daň z příjmů

Studentského spolku – občanského sdružení se předně může týkat placení daně z příjmů právnických osob. Podle zákona o daních z příjmů jsou předmětem daně finance získané například z prodeje inzertního místa na vašem webu. Členské příspěvky vybrané na základě stanov jsou od daně osvobozené, členské příspěvky nad rámec toho ale předmětem daně z příjmů opět jsou.

V okamžiku, kdy začnete provozovat činnost, která je předmětem příjmů, nebo budete přijímat příjmy, běží vám patnáctidenní lhůta, během níž se musíte na příslušné pobočce finančního úřadu registrovat jako plátci daně z příjmů. Formulář si vyžádáte přímo na pobočce. Odevzdáte vyplněný formulář a zpravidla si budete muset u vaší banky vyžádat nějaké potvrzení, že u ní máte účet, který uvádíte ve formuláři. Nakonec po vás bude požadován důkaz, že dotyčná osoba, podepsaná pod formulářem, má oprávnění jednat za sdružení. K tomu dodejte stanovy sdružení a třeba zápis z jednání, na kterém byla ona osoba zvolena (to může být různé spolek od spolku).

Po zaregistrování získáte od finančního úřadu DIČ. Poté vás čeká až podání daňového přiznání, které musíte odevzdat do 1. dubna následujícího roku. Spolu s ním po vás bude finanční úřad chtít vyhotovení účetní závěrky, proto si pečlivě veďte účetnictví. Nejjednodušší způsob vyplňování formuláře je pak prostřednictvím interaktivních stránek Ministerstva financí.

Darovací daň

Pokud dostane váš spolek dar, musíte samozřejmě platit darovací daň. Darem, který podléhá dani, může být nejen finanční obnos, ale i movitá či nemovitá věc. Obdržíte-li pouze finanční částku do 20 000 nebo movitou věc v hodnotě do 3000, darovací daň se vás netýká. Pokud dostanete vyšší dar, musíte podat do třiceti dnů daňové přiznání. Podrobnosti stanovuje zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, který snadno dohledáte na internetu.

DPH

Daň z přidané hodnoty je další daň, k jejímuž placení se musíte nejprve registrovat. Studentských spolků se pravděpodobně týkat nebude, jelikož nebudou mít obrat nad 1 000 000 Kč. Jen je třeba si dát pozor, abyste nepřijímali službu od podnikatele registrovaného k DPH v jiném státě Evropské unie (nebo neposkytovali), protože pak byste se museli registrovat bez ohledu na váš obrat. Pro studentské spolky bude výhodnější pokusit se spíše plátcem DPH nestát, jinak je čeká ještě více administrativy. Typicky by se studentské spolky musely stát plátci daně, kdyby využily služby Google AdWords a podobné.

Daň z příjmů fyzických osob

Studentské spolky většinou fungují na dobrovolnické bázi, ale po právní stránce jim nic nebrání v tom, aby zaměstnávaly zaměstnance. Pokud tak učiníte, budete se muset registrovat na finančním úřadě jako plátci daně z příjmů z fyzických osob. Daně musíte platit vždy do dvacátého dne následujícího měsíce. Sama problematika zaměstnávání a placení daní je ale mnohem komplikovanější a liší se například podle výše odměny. Kromě toho musíte s každým zaměstnancem uzavřít písemnou smlouvu, podávat vyúčtování daně, vést mzdové listy, případně též platit pojištění.

Vzhledem k náročnosti výše uvedeného je pro studentské spolky výhodnější, pokud platí co nejmíň druhů daní. Už samo vedení účetnictví, vypracovávání účetní závěrky a daňového přiznání u daně z příjmů právnických osob je pro skupinu studentů, kteří nikdy nic takového nedělali, velmi obtížné. Proto lze jen doporučit, aby se spolek stal pouze plátcem daně z příjmů právnických osob a ostatním daním se pokud možno vyhnul (legálním způsobem samozřejmě). Koneckonců odměňovat své členy můžete nejen mzdou, ale třeba nějakým pěkným dárkem nebo společnou oslavou na náklady sdružení.

Autor článku

Helena Zrůstová  

Články ze sekce: STUDENT