Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Zdravotní pojištění

Zdravotního pojištění zjednodušeně řečeno je účasten každý. Zatímco dospělé osoby si ve většině případů musí  pojistné na zdravotní pojištění platit (ať již sami – OSVČ, či se jim o platby stará jejich zaměstnavatel  - zaměstnanci), existují určité skupiny, za které je plátcem pojistného stát. Jednou z těchto skupin jsou také nezaopatřené děti, tedy i studenti. Pro účely zdravotního pojištění se nezaopatřenost dítěte posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře.

Zákon o pojistném na zdravotní pojištění stanoví okruh osob, za které platí pojistné stát. Stát je plátcem pojistného za nezaopatřené děti, což jsou také studenti.


Studium, práce a zdravotní pojištění

Pokud se student rozhodne během studia pracovat je účasten zdravotního pojištění jako nezaopatřené dítě (splňuje-li podmínky jeho definice), tj. zdravotní pojištění za něj platí stát, ale také pokud jeho práce zakládá účast na pojištění je pojištěn z tohoto důvodu.
Mají-li studenti příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby (zaměstnanec-zaměstnavatel, OSVČ). Studenti pokud mají příjmy, tedy platí na zdravotní pojištění stejně jako každý jiný, který vydělává, nemají žádné výhody (nižší pojistné) z důvodu, že za ně odvádí pojistné také stát.


Výše pojistného hrazeného státem

Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je plátcem pojistného stát, se stanoví pro období kalendářního roku. Vyměřovacím základem je 25 % všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se vyměřovací základ zjišťuje.


Stát přestává platit

Povinnost státu platit za studenta vzniká od okamžiku, kdy jsou splněny podmínky dané zákonem a zaniká dnem, kdy stát přestal být plátcem pojistného – student ukončil studium, přestal být nezaopatřeným dítětem.

mf.cz finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo