Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Přihláška a další dokumenty potřebné ke studiu v zahraničí

Přihláška

Přihlášku ke studiu na vámi zvolené zahraniční univerzitě získáte zasláním žádosti na danou vysokou školu. Tato přihláška vám bude následně zaslána poštou nebo pomocí internetu. Druhou možností získání přihlášky je stažení formuláře do vašeho počítače přímo z internetových stránek zahraniční univerzity.

K vyplněné přihlášce ke studiu v zahraničí může škola požadovat následující dokumenty:

  • Doprovodný dopis - ke zkompletované přihlášce je třeba napsat doprovodný dopis, ve kterém vyznačíte jednotlivé části přihlášky a upozorníte, které náležitosti přijdou dodatečně (např. výsledky testů).
  • Doklad o zaplacení poplatku za přihlášku - většina škol jej vyžaduje přiložit k přihlášce.
  • Studijní výsledky na domácí škole - zahraniční vysoká škola bude vyžadovat doklad o studijních výsledcích, kterých jste dosud dosáhli. Jedná se o překlad maturitního vysvědčení, případně výpisu z indexu, nebo diplomu s razítkem školy a podpisem ředitele školy nebo děkana fakulty.
  • Doporučující dopisy - k přihlášce je nutno přiložit zapečetěné doporučující dopisy většinou od dvou až tří vyučujících domácí školy. Přesný počet těchto dopisů se dozvíte z korespondence s vybranou zahraniční vysokou školou. Vyučující, který píše doporučující dopis, by měl zhodnotit Vaše studijní výsledky, přístup ke studiu a také vaši schopnost komunikovat v jazyku dané země.
  • Motivační esej - důležitost této části přihlášky je na každé škole různá. V eseji se obvykle prolínají prvky životopisu a perspektivních profesionálních plánů studenta. Někdy si škola sama zadá témata, ze kterých si student může vybrat.
  • Jazykové zkoušky a další testy - kopie certifikátu, či osvědčení o zkoušce, nebo potvrzení ze školy o jazykových znalostech. Dobře si naplánujte, kdy testy složíte, abyste stihli dodat výsledky včas.
  • Doklad o finančním zabezpečení - k přihlášce je nutno doložit, že žadatel o přijetí má na svém kontě dostatek prostředků na zaplacení školného a životních nákladů.
    Většina zájemců o studium v zahraničí si ovšem z ekonomických důvodů nebude toto studium hradit z vlastních zdrojů, ale bude hledat finanční pomoc, ať už ze strany cílové zahraniční vysoké školy nebo některé nadace. Tito studenti by si měli včas zjistit, zda škola, o kterou mají zájem, je ochotna v  takových případech udělit tzv. odložené přijetí (v angličtině "deffered admission"). Někdy se totiž nepodaří získat finanční pomoc na studium napoprvé.

mf.cz finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo