Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Přerušení a ukončení studia

Přerušení studia

Studium ve studijním programu může být za podmínek stanovených studijním a zkušebním řádem i opakovaně přerušeno. Studijní a zkušební řád stanoví nejdelší celkovou dobu přerušení studia.

V době přerušení studia není osoba studentem. Uplynutím doby, na kterou bylo studium přerušeno, vzniká osobě právo na opětovný zápis do studia.

 

Ukončení studia

 

Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. Dokladem o ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu.

Studium se dále ukončuje například zanecháním studia, nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu, případně vyloučením ze studia.

 

Standardní doba studia

 

Standardní doba studia udává počet roků, který je stanoven pro ukončení studia akreditovaného studijního programu (v případě bakalářských studijních programů činí tato doba většinou 3 roky, u navazujících magisterských studijních programů zpravidla 2 roky a u magisterských většinou 5 let).

Pokud student skutečnou dobou studia ve svém studijním programu překročí stanovenou standardní dobu, má to pro něj některé následky. Jedná se například o nárok na některé druhy stipendií. Jestliže překročí standardní dobu studia o více než jeden rok, vzniká mu povinnost hradit poplatek za studium, který mu vyměří škola (fakulta).

mf.cz finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo