Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Standardní doba studia

Standardní dobou studia se rozumí podle Zákona o vysokých školách doba studia ve studijním programu při průměrné studijní zátěži vyjádřena v akademických rocích.

Standardní doba studia studijního programu

Standardní doba studia tedy udává počet roků, který je stanoven pro ukončení studia akreditovaného studijního programu. Standardní dobou studia, vč. praxe, v bakalářském studijním programu je podle Zákona o vysokých školách nejméně 3 a nejvýše 4 roky. V magisterském studijním programu je standardní doba studia nejméně 4 a nejvýše 6 roků, v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, nejméně 2 a nejvýše 3 roky. Standardní doba studia v doktorském studijním programu je tři roky.

Každé studium v příslušném akreditovaném studijním programu musí mít určenou pouze jednu konkrétní dobu studia vyjádřenou v akademických rocích. Studium ve studijním programu nemůže mít mít jinou standardní dobu studia v prezenční formě studia a jinou v distanční formě studia. Standardní doba studia pak musí být uvedena ve vnitřním předpise vysoké školy.

Důsledky překročení standardní doby studia

Pokud student skutečnou dobou studia ve svém studijním programu překročí stanovenou standardní dobu, má to pro něj některé následky. Jedná se například o pozbytí nároku na některé druhy stipendií. Jestliže překročí standardní dobu studia o více, než jeden rok, vzniká mu povinnost hradit poplatek za studium, který mu vyměří škola (fakulta).

V každém studijním programu máte jeden rok k dobru zvlášť

Pokud se vám studium prodlouží oproti jeho stanovené standardní době více, než o jeden rok, máte tedy povinnost za studium platit.V případě, že si studium prodloužíte jen o rok (a méně), alespoň sankcí ve formě těchto poplatků se vyhnete. Co ale když po absolvování bakalářského programu pokračujete v navazujícím magisterském studiu a studium se vám opět protáhne? Vězte, že doby, o které jste si studium prodloužili oproti standardní době pro dané studijní programy se berou zvlášť.

Standardní doba studia v bakalářském studijním programu a standardní doba studia v navazujícím magisterském studijním programu se tedy nesčítají, ale posuzují se i pro účely placení poplatků za studium samostatně.

Co když studujete více oborů současně?

Podle Zákona o vysokých školách (§ 58 odst. 4) student, který studuje na téže nebo jiné vysoké škole v souběžných studijních programech po dobu, která nepřesahuje standardní dobu studia programu jednoho, poplatek za studium neplatí. Poplatek za studium pochopitelně neplatí také absolvent bakalářského studijního programu, který studuje na téže nebo jiné vysoké škole v navazujícím magisterském studijním programu.

Jestliže jde ale o absolventa bakalářského nebo magisterského programu, který studuje v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, je povinen poplatek za studium platit.

mf.cz finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo