Masarykova univerzita pozastavila vybírání poplatků

20.08.2013 | , Studentskefinance.cz
STUDENT


V nedávném článku jsme vám představili rozhodnutí, kterým Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl, že Masarykova univerzita (MU) vyměřuje poplatky na základě špatně upravených vnitřních předpisů. Masarykova univerzita a další vysoké školy nyní stojí před otázkou, jak postupovat dál a jak zabránit snižování stipendií.

Nejvyšší správní soud dal v červenci za pravdu těm odborníkům, kteří tvrdili, že statut školy musí obsahovat přesnou výši poplatků spojených se studiem (zejména poplatek za delší a další studium). Většina veřejných vysokých škol ve statutu tuto výši však nemá, jelikož se domnívala, že postačí pouze odkaz na způsob určení výše poplatků. Viz článek Studentům vysokých škol jsou špatně vyměřovány poplatky.

Postoj zástupců studentů Masarykovy univerzity

Studentští senátoři upozorňovali opakovaně během několika minulých let, že způsob stanovení výše poplatků za studium může být nezákonný,“ řekl předseda Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity Pavel Troubil. „Z rozsudku v neprospěch MU nemáme radost, nyní je ale nutné urychleně udělat kroky k nápravě. Protože škola poplatky ze zákona vybírat musí, je nutné, aby je pro akademický rok 2013/14 nastavila na minimální zákonem stanovenou výši, což se ostatně chystá udělat. Nutná je také novelizace statutu, aby byl v pořádku výběr za akademický rok 2014/15, která tak musí být registrována na ministerstvu školství do konce února. Univerzita by také měla informovat všechny studenty, kterým byly poplatky již vyměřeny a kterým doposud neskončila lhůta, kdy mohou využít opravné prostředky.

Studenti nejen MU, kterým nyní byl vyměřen poplatek a kteří ještě mohou podat žádost o přezkoumání nebo žalobu, mají tedy velkou šanci na to, že nebudou muset poplatek platit. „Studenti, kteří opravné prostředky již využít nemohou, by ale měli platit ve vyměřené výši. Rozhodnutí NSS nenapadlo výši poplatků ani okruh osob, kterým jsou vyměřovány, pouze proces. Ten bude nyní nutné upravit, ale neočekáváme žádné snížení, s výjimkou následujícího akademického roku,“ dodal Troubil.

Masarykova univerzita již poplatky nevybírá

Rektor Masarykovy univerzity zatím pouze nařídil přestat poplatky vybírat: „Po seznámení s rozsudkem jsem dal pokyn děkanům, aby okamžitě pozastavili další vyměřování poplatků. Rozhodnutí analyzujeme z právního i ekonomického hlediska a do začátku akademického roku rozhodneme o dalším postupu. V každém případě ale předložím akademickému senátu návrh novelizace statutu v nejkratším možném termínu, abychom uvedli naší vnitřní legislativu a praxi do souladu s rozhodnutím NSS,“ uvedl rektor Mikuláš Bek.

Jeho postup je logický. Školy by se nyní měly snažit v co nejbližší době změnit statut a zahrnout do něj přesnou výši poplatků. V mezičase ovšem hrozí, že se sníží příjmy stipendijního fondu, který je financován právě poplatky za studium. Což může vést k nižším stipendiím příští akademický rok.

Dojde k snížení příjmů stipendijního fondu?

Jistě dojde k výpadku příjmů do stipendijních fondů, otázkou je jen jeho výše," prohlásil Pavel Troubil. „Očekáváme, že jej univerzita nahradí z jiných zdrojů. Chybná rozhodovací praxe univerzity znamená úsporu pro studenty hradící poplatky. Vzniklé náklady ale nemohou nést ti, kteří jsou příjemci stipendií. Takové rozhodnutí by se mohlo univerzitě dalekosáhle nevyplatit.

Jak se k rozhodnutí NSS staví další školy, není doposud známo, reakci prodlužují zejména dovolené vedení škol. Jejich postup však budou pečlivě sledovat zástupci studentů na národní úrovni. „Budeme usilovat o to, aby změny navazující na rozsudek NSS nevedly ke snižování vyplácených stipendií,“ řekl k poplatkové kauze předseda Studentské komory Rady vysokých škol Miroslav Jašurek.

Články ze sekce: STUDENTPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.