Rozhodnutí soudu školy k urychleným změnám nepřimělo

26.08.2013 | , Studentskefinance.cz
STUDENT


Masarykova univerzita (MU) nedávno v důsledku rozhodnutí soudu přestala vybírat poplatky za delší studium. Podle soudu měla špatně upravený statut. Další školy s podobnou úpravou předpisů však s ráznými změnami otálejí.

Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl, že MU vybrala poplatek za delší studium nezákonně. MU hrozilo, že stejný rozsudek padne i v dalších případech, pokud nedojde ke změně nesprávně napsaného statutu (hlavního vnitřního předpisu školy). Změna statutu však trvá delší dobu, proto MU pozastavila vybírání poplatků za delší studium. Nyní ho již opět vybírá, avšak pouze na nejnižší možné hranici dané zákonem.

V čem spočívala chyba ve statutu?

Podle soudu v něm musí být uvedena přímo přesná výše poplatků „nebo alespoň určeno zcela jednoznačné pravidlo (vzorec) pro výpočet konkrétní částky poplatků“. Pod oním vzorcem si můžeme například představit ustanovení, v kterém se říká, že poplatek za delší studium činí čtyřnásobek minimální zákonem dané výše poplatku. Masarykova univerzita však měla ve statutu pouze rozmezí (nejméně jedenapůlnásobek základu stanoveného podle zákona a nejvýše 26 tisíc korun), konkrétní výši měli stanovit až děkani. Jak již jsme uvedli v prvním článku k tomuto tématu (Studentům vysokých škol jsou špatně vyměřovány poplatky), další školy mají ve statutu podobnou úpravu a nyní stojí před otázkou, jak se zařídit.

Nás se to netýká

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno má ve statutu také pouze rozmezí, ačkoli jinak definované („nejméně jedenapůlnásobek základu a nejvýše polovinu z částky celkových neinvestičních výdajů poskytnutých ministerstvem ze státního rozpočtu připadající v příslušném roce na jednoho studenta pro daný studijní program“). Škola se však domnívá, že v jejím případě o nezákonnost nejde.

Taková situace na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno (VFU) nenastala," říká tiskový mluvčí Petr Chmelař. „Ve statutu VFU Brno sice není uvedena konkrétní výše poplatků, avšak je zde stanoven způsob jejich výpočtu. Výše poplatků za překročení standardní doby studia je v rámci všech studijních programů VFU Brno stejná a činí 10.000,- Kč. V souladu se statutem VFU Brno stanovuje konkrétní výši poplatků rektor a zveřejňují fakulty VFU Brno na úřední desce nejpozději dva týdny před termínem pro podávání přihlášek ke studiu. K navýšení poplatků na stávající úroveň došlo naposledy před dvěma roky, a to z částky 4.600,- Kč.“ Škola proto v tuto chvíli nevidí k jakýmkoli urychleným změnám důvod. Případné kroky bude podnikat pouze na základě pokynů ministerstva školství.

Na ministerstvo školství se odvolává i Česká zemědělská univerzita (ČZU), která byla rovněž dotázána, zda jako MU změní statut a pozastaví vybírání poplatků: „Uvedené kroky jsou vždy činěny ve vzájemné koordinaci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, se kterým průběžně konzultujeme potřebu změn vnitřních předpisů ČZU,“ uvádí kancléř František Janouch.

Hradec a České vysoké učení technické změní statuty

Naopak existují školy, které nečekají na pokyn ministerstva školství. Univerzita Hradec Králové „velmi pravděpodobně“ a České vysoké učení technické (ČVUT) plánují měnit své statuty, aby byly v souladu s rozsudkem NSS. Ani jedna však neplánuje pozastavit vybírání poplatků. To na jednu stranu může vést k žalobám studentů s cílem poplatky neplatit, nebo tím školy zabrání ztrátám ve stipendijních fondech, které se financují právě z vybraných poplatků.

Rektor ČVUT Václav Havlíček vyjádřil jistou nespokojenost s rozsudkem NSS, který podle něj „mění praxi naprosté většiny veřejných vysokých škol, kdy jejich statuty upravují jednotlivé druhy poplatků a limity pro určení jejich výše. Toto řešení se jevilo být v souladu se zákonem a nebylo dosud zpochybňováno.

Rektoru ČVUT je nutno dát za pravdu, že je zvláštní, že k tomuto rozhodnutí došlo až po více jak deseti letech, během kterých studenti žalovali kvůli poplatkům své školy. Ale to, že rozsudek opravdu mění praxi naprosté většiny vysokých škol, se však říct nedá, jak je zřejmé z názoru VFU a ČZU, které ji měnit neplánují. Možná je však ke změně přimějí sami studenti, kteří se proti nezákonně vyměřeným poplatkům budou bránit u soudu.

Univerzita Karlova, stejně jako další školy, svůj budoucí postup dosud nezveřejnila. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích momentálně čeká na názor svých právníků. „Předpokládám, že budu mít v nejbližší době k dispozici návrh konkrétních opatření a změn vnitřních norem školy. V případě, že je náš statut v rozporu s rozsudkem NSS, učiníme veškeré kroky proto, abychom takovou disproporci odstranili,“ dodává její rektor Marek Vochozka.

Autor článku

Helena Zrůstová  

Články ze sekce: STUDENT