Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Daň z příjmů a její optimalizace

1. Nezdanitelné části základu daně

Základ daně můžeme ponížit o některé položky, které jsou ze zákona nezdanitelné. Podrobný popis všech těchto částek najdete v § 15 zákona o daních z příjmů. My vám přinášíme seznam těch nejpoužívanějších.

  • Bezúplatná plnění - jejich hodnota musí přesáhnout 2 % ze základu daně nebo činit alespoň 1000 korun, v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % (10 % pro rok 2013) ze základu daně. Hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce se  oceňuje částkou od roku 2017 částkou 3000 korun (dříve 2000 korun)  a hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč a hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, se oceňuje částkou 20000 Kč nově od roku 2017.
  • Úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru poskytnutého na bytové potřeby - max. ve výši 300 000 korun ročně. Podmínkou je vlastnictví bytu, domu. Přečtěte si více o podmínkách odečtu úroků ze základu daně.
  • Příspěvky zaplacené poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření - částka, kterou lze odečíst se rovná celkově zaplaceným příspěvkům sníženým o 12 000 korun, max. výše činí 24 000 Kč (do roku 2016 pak 12 000 Kč) ročně, což odpovídá měsíční úložce 3000 Kč. Přečtěte si více o podmínkách odečtu příspěvků ze základu daně.
  • Příspěvky zaplacené poplatníkem na penzijní pojištění - doba trvání smlouvy činí min. 5 let a nárok na čerpání je navázán na dosažení 60 let věku.
  • Pojistné zaplacené poplatníkem v kalendářním roce na jeho soukromé životní pojištění - doba trvání smlouvy činí min. 5 let a nárok na čerpání je navázán na dosažení 60 let věku, max. lze odečíst 24 000 Kč (do roku 2016 pak 12 000 Kč) ročně.
  • Členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci - odečíst lze částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, s výjimkou příjmů zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3000 korun za zdaňovací období.
  • Úhrady za zkoušky ověřující  výsledky dalšího vzdělávání - nejvýše do částky 10.000 korun ročně (zdravotně postižení 13.000 korun, těžce zdravotně postižení 15.000 korun).

2. Odečitatelné položky

Základ daně můžeme ještě snížit o položky odečitatelné od základu daně, najdeme je v § 34 zákona o daních z příjmů, jde například o daňovou ztrátu nebo výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje.

3. Výpočet daně

Z tohoto základu vypočteme daň ve výši 15 %.

4. Slevy na dani

Tuto daň můžeme snížit o slevy na dani a daňová zvýhodnění.

Tabulka: Rok  2015, 2016, 2017, 2018

Roční sleva na  2015, 2016, 2017, 2018
- poplatníka
- starobního důchodce
24 840 Kč
24 840 Kč
- druhého z manželů bez příjmů
- držitele ZTP/P
24 840 Kč
49 680 Kč
- poživatele invalidního důchodu pro první a druhý stupeň invalidity 2 520 Kč
- poživatele invalidního důchodu pro třetí stupeň invalidity 5 040 Kč
- držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč
- studujícího 4 020 Kč
 

Daňové zvýhodnění 2018 2017 2016 2015
na první dítě 15 204 Kč 13 404 Kč 13 404 Kč 13 404 Kč
na druhé dítě 19 404 Kč 19 404 Kč 17 004 Kč 15 804 Kč
na třetí a každé další dítě 24 204 Kč 24 204 Kč 20 604 Kč 17 004 Kč
na první dítě (pokud má ZTP/P) 30 408 Kč 26 808 Kč 26 808 Kč 26 808 Kč
na druhé dítě (pokud má ZTP/P) 38 808 Kč 38 808 Kč 34 008 Kč 31 608 Kč
na třetí a každé další dítě (pokud má ZTP/P) 48 408 Kč 48 408 Kč 41 208 Kč 34 008 Kč
 

Tabulka: Rok 2011, 2012, 2013, 2014

Roční sleva na 2011 2012 2013 2014
- poplatníka
- starobního důchodce
23 640 Kč
23 640 Kč
24 840 Kč
24 840 Kč
24 840 Kč
 -  (viz Pozn.)
24 840 Kč
24 840 Kč
- druhého z manželů bez příjmů
- držitele ZTP/P
24 840 Kč
49 680 Kč
24 840 Kč
49 680 Kč
24 840 Kč
49 680 Kč
24 840 Kč
49 680 Kč
- poživatele invalidního důchodu pro první a druhý stupeň invalidity 2 520 Kč 2 520 Kč 2 520 Kč 2 520 Kč
- poživatele invalidního důchodu pro třetí stupeň invalidity 5 040 Kč 5 040 Kč 5 040 Kč 5 040 Kč
- držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč 16 140 Kč 16 140 Kč 16 140 Kč
- studujícího 4 020 Kč 4 020 Kč 4 020 Kč 4 020 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě
- dítě ZTP/P
11 604 Kč
23 208 Kč
13 404 Kč
26 808 Kč
13 404 Kč
26 808 Kč
13 404 Kč
26 808 Kč
Pozn.: Poplatník pobírající starobní důchod k 1.1. daného roku nemá nárok na slevu na poplatníka, dle Ústavního soudu, pokud poplatník odvedl zálohovou daň, může získat slevu na dani zpět i za toto zdaňovací období.

Sdílení a tisk

mf.cz finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo