Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Delší a další studium

Poplatky za studium se vztahují na studenty, kteří překračují standardní dobu studia zvětšenou o rok nebo na studenty, kteří již absolvovali studium a studují v jiném studijním programu.

Poplatky za delší studium na vysoké škole

Každému studentovi, jehož celková doba studia překročila standardní dobu studia ve studovaném studijním programu o více než rok, vzniká povinnost platit poplatek za studium. Důležité je si uvědomit, že do této doby se započítávají veškerá předchozí neukončená studia. Pochopitelně se do této doby nezapočítává doba, kdy bylo studium přerušeno.

  • Poplatek za delší studium se hradí za každých započatých šest měsíců studia

Stejná povinnost vzniká také studentovi, který je již absolventem studijního programu a studuje další studijní program, ve kterém délka studia přesáhla standardní dobu studia (toto neplatí pro absolventy bakalářského studia, kteří pokračují ve studiu v navazujícím studijním programu).

Poplatky za další studium vysoké školy

Povinnost hradit poplatek za další studium vzniká studentovi, který je již absolventem studijního programu a studuje další studijní program, tato povinnost odpadá u studentů, kteří absolvovali bakalářský studijní program a pokračují ve svém studiu v navazujícím magisterském studiu.

  • Poplatek za další studium se hradí za každý započatý rok studia

Ale pozor, v případě absolventa, který jde studovat další studium, se platí poplatek za další studium pouze po standardní dobu, tj. po 3 roky, protože po překročení standardní doby studia vzniká povinnost platit poplatek za delší studium.

Oznámení povinnosti uhradit poplatek za studium

Každému studentovi, kterému vznikla povinnost platit poplatek za studium, je o této skutečnosti podána informace prostřednictvím rozhodnutí o vyměření poplatku za studium. Rozhodnutí je zasíláno do vlastních rukou vždy alespoň 90 dnů před termínem splatnosti poplatku, který byl vyměřen. Důležité je zdůraznit, že v případě, že si student dopis nepřevezme, je automaticky vrácen na fakultu a především je považován za doručený 10. den od jeho uložení na poště.

Student má samozřejmě právo odvolat se do 30 dnů po převzetí rozhodnutí. Tato lhůta je velmi důležitá, protože po uplynutí této lhůty nabývá rozhodnutí právní moci a nelze se pak proti němu později již odvolávat.

mf.cz finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo