Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Poplatky za studium

Vysoké školy mohou stanovovat různé poplatky spojené se studiem. Zatímco veřejné vysoké školy jsou v tomto značně omezeny zákonem o vysokých školách, soukromé vysoké školy mají v tomto volnou ruku.

 

Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem

 

Zákon o vysokých školách stanoví v § 58 poplatky, které může veřejná škola v rámci studia stanovit. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně vyhlašuje základ pro stanovení poplatků spojených se studiem.

MŠMT tak poskytuje základní jednotku na daný kalendářní rok, ze které následně vychází poplatky související se studiem dle zákona o vysokých školách.

Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem zákon definuje jako 5% z průměrné částky připadající na jednoho studenta z celkových neinvestičních výdajů poskytnutých ministerstvem ze státního rozpočtu veřejným vysokým školám v kalendářním roce.

  • Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem pro akademický rok započatý v roce 2016 je stanoven ve výši 3 217 Kč.

 

Výše základu pro stanovení poplatků v jednotlivých letech

 

Pro školní rok započatý Výše základu v Kč
2016 3 217
2015 2 930
2014 2 819
2013 2 666
2012 2 801
2011 2 957
2010 2 952
2009 2 941
2008 2 996
2007 3 004
2006 2 892
2005 2 764
2004 2 561
2003 2 737
Zdroj: MŠMT

 

Poplatky za přijímací řízení

 

Veřejná vysoká škola může stanovit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, který činí nejvýše 20 % základu.

 

Poplatky za prodloužené studium

 

Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu. Do této doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně. Souběžné studium v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu, se do doby studia započítávají pouze jednou.

 

Poplatky za další studium

 

Studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každý další započatý jeden rok studia nejvýše základ. To neplatí, studuje-li absolvent bakalářského studijního programu v navazujícím magisterském studijním programu. Pokud celková doba dalšího studia překročí standardní dobu studia, stanoví veřejná vysoká škola poplatek za prodloužené studium.

 

Poplatky za studium v cizím jazyce

 

Uskutečňuje-li veřejná vysoká škola studijní program v cizím jazyce, stanoví poplatek za studium v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu. Zákon výši tohoto poplatku nedefinuje.

 

Zveřejnění poplatků

 

Veřejná vysoká škola zveřejní výši poplatků spojených studiem pro příští akademický rok před termínem pro podávání přihlášek ke studiu. Výši, formu placení a splatnost poplatků určí statut veřejné vysoké školy.

Rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného s s prodlouženým či dalším studiem se vydává alespoň 90 dnů před splatností poplatku. Rektor může v rámci rozhodování o žádosti o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem vyměřený poplatek snížit, prominout nebo odložit termín jeho splatnosti s přihlédnutím zejména ke studijním výsledkům a sociální situaci studenta podle zásad uvedených ve statutu veřejné vysoké školy.

 

Poplatky na soukromých vysokých školách

 

Poplatky spojené se studiem na soukromých vysokých školách stanoví soukromá vysoká škola ve svém vnitřním předpisu.

mf.cz finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo