Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Školné na vysokých školách

Školné je zpravidla spojováno se studiem na soukromých vysokých školách. Jeho výše je individuální a závisí na rozhodnutí každé vysoké školy. Většinou se pohybuje v rozmezí od 30 do 50 tisíc Kč ročně. Může ale činit i 60 či 120 tisíc Kč za rok.

Otázka školného a tzv. Bílé knihy terciárního vzdělávání

V poslední době se často hovoří o možnosti či nutnosti zavádět školné na veřejných vysokých školách. Tato vize je rozpracována v tzv. Bílé knize terciárního vzdělávání. Je to koncepční a strategický dokument připravený expertní skupinou, který stanoví jakým směrem se bude terciární vzdělávání v České republice ubírat v následujících deseti až dvaceti letech.

Systém finanční pomoci studentům

Kromě dílčích témat jako jsou mimo jiné struktura vzdělávacího systému, výzkum a vývoj nebo řízení a samospráva, řeší velice důležitou oblast financování vysokého školství. Budou-li si studenti v budoucnu muset za své vzdělání platit školné, rozhodně je důležité nejprve vytvořit efektivně fungující systém různých grantů, stipendií či studentských půjček. V Bílé knize se hovoří o třech pilířích, na kterých by stál systém finanční pomoci studentům.

  1. První pilíř – studijní granty a stipendia. Bílá kniha doporučuje tzv. univerzální studijní grant. Peníze na vyplácení tohoto grantu by plynuly z převedení úlev na dani, které dosud rodiče uplatňovali z titulu vyživování nezaopatřeného dítěte, studenta, do systému univerzální finanční podpory. Tj. nezávisle na sociální situaci studenta. Automaticky se valorizující částka by se tak stala univerzálního studijního grantu, který by se ovšem stal vratnou sociální pomocí (půjčkou) v případě, že by student neplnil studijní povinnosti nebo si prodlužoval studium nad standardní délku studia. Bílá kniha současně zdůrazňuje nutnost zvýšit efektivitu administrace sociálních stipendií kvůli prevenci sociální bariéry. Dalším přilepšením pro studenty by měl být příspěvek na bydlení.
  2. Druhý pilíř – státem poskytované nízko úročené půjčky. Ty by měly alespoň částečně pokrýt životní náklady studentů. V této souvislosti Bílá kniha hovoří také o určitém spoření na vzdělání s finanční podporou státu.
  3. Třetí pilíř – zvýhodnění příležitostné práce studentů osvobozením od placení zdravotního a sociálního pojištění do určitého limitu.

mf.cz finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo