Za co vybírají vysoké školy nezákonně peníze

25.03.2013 | , Finance.cz
STUDENT


Poplatky za zápis nebo jiný úkon mimo stanovený termín jsou jedněmi z nejčastěji vybíraných nezákonných poplatků na veřejných vysokých školách. Pokud si nedáte pozor, můžete kvůli nim přijít v průběhu svého studia i o tisíce korun. Jejich rozšířenosti bohužel napomáhá, že mnoha studentům přijdou logické a nad jejich vybíráním se málokdy pozastavují.

Jak již bylo dříve uvedeno na Studentskefinance.cz v prvním článku o nezákonných poplatcích - Vysoké školy zřejmě účtují protizákonné poplatky - veřejné vysoké školy nemohou požadovat jiné poplatky, než ty, k jejichž vybírání je zmocňuje zákon. Přesto se našlo dost vysokých škol, které toto pravidlo nerespektují. Nejčastěji ho porušují právě v případě poplatků za úkon mimo stanovený termín.

Je poplatek spravedlivý?

Pokud studujete na vysoké škole, jistě víte, že vám škola stanoví určitou dobu, v jejímž průběhu se můžete zapsat do dalšího semestru, ve které si můžete zapsat předměty pro další semestr nebo dokdy si předměty můžete zrušit. Jestliže lhůtu zmeškáte, máte šanci, že vám vyjde vstříc studijní oddělení a příslušný úkon udělá i mimo termín. Také se vám ale může dle zákona stát, že vám v důsledku nedodržení lhůty bude ukončeno studium.

Školy by rády takovým zapomnětlivým studentům vyhověly, zároveň se ale obávají, že studijní oddělení bude zahlceno přemírou těchto žádostí, případně se zvýší náklady na jeho provoz. A proto se tomuto snaží předejít zpoplatněním daného úkonu. Pravděpodobně jsou v dobré víře, že nepáchají nic nezákonného a chovají se spravedlivě. Spravedlivé to samozřejmě není už jen proto, že jiné školy ve snaze chovat se zákonně tyto poplatky nevybírají a tedy jsou v jakési finanční nevýhodě vůči školám s poplatky. Spravedlivé ovšem nejsou ani ke studentům, jelikož každý z nich má jiné finanční možnosti, ale výše poplatku je pro každého stejná. Můžeme se pouze dohadovat o tom, zda tento druh poplatků uzákonit a v jaké výši, aby byla přijatelná i pro méně majetné studenty.

Na kterých školách zaplatíte

Jeden z nejvyšších poplatků za provedení úkonů mimo stanovený termín má Česká zemědělská univerzita, která za dodatečný zápis do akademického roku vybírá 800 Kč. Tutéž činnost vykoná Ostravská univerzita a Západočeská univerzita za 500 Kč. Na Akademii múzických umění zaplatíte 500 Kč za každý předmět, který budete chtít zapsat nebo zrušit po termínu. Nedodržíte-li termín odevzdání práce na společných projektech pro státní závěrečnou zkoušku, platíte dokonce 2 500 Kč. České vysoké učení technické si nechává platit za zápis do semestru mimo stanovený termín (500 Kč) i drobný poplatek za zápis předmětu mimo termín nebo jeho úřední vyškrtnutí (60 Kč).

V podobném duchu zpoplatnily tyto úkony i další školy. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického měla směrnici obsahující dokonce osm druhů poplatků za úkony mimo stanovený termín (jejich výše byla na druhou stranu poměrně nízká (100–300 Kč). Na rozdíl od jiných škol VUT tuto směrnici ihned po upozornění zrušilo. Rektor ČVUT naopak 11. 3. 2013 vydal dokument stanovující poplatky na další akademický rok – naprosto stejný jako ten nynější.

Zaplatit nebo nezaplatit?

V případě, že po vás pracovník studijního oddělení nějaký výše uvedený poplatek bude chtít zaplatit, informujte ho o tom, že je nezákonný. Pokud bude trvat na jeho zaplacení, je nutné uvědomit si, že v případě nezaplacení, ačkoli na něj máte plné právo, nebude proveden požadovaný úkon. To pak může vést i k ukončení studia (zejména v případě zápisu do semestru nebo akademického roku). Proti rozhodnutí o ukončení studia se pochopitelně ubráníte u soudu, avšak není to ideální situace, neboť soudní řízení může trvat dlouhé měsíce, během kterých nebudete studentem.

Doporučuji tedy zaplatit a vyžádat si doklad o zaplacení. V případě, že vám doklad nevydají, je dobré mít jiné důkazy o tom, že jste poplatek zaplatili. Vrácení poplatku se pak můžete domáhat u soudu.


Seznam předpisů, na jejichž základě školy vybírají (vybíraly) nezákonné poplatky zmíněné v článku

OU: SMĚRNICE REKTORA č. 160/2011 o výši úhrad za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony
ZČU: Pokyn kvestora č. 2K /2005 ÚHRADY REŽIJNÍCH NÁKLADŮ ZA MIMOŘÁDNÉ A NADSTANDARDNÍ ÚKONY
VUT: VYHLÁŠKA FEKT o mikropoplatcích za nadstandardní úkony studijního oddělení
ČZU: ROZHODNUTÍ REKTORA Č. 5/2012 Stanovení poplatků spojených se studiem a výše úhrad za poskytnuté služby pro akademický rok 2012/2013
ČVUT: PŘÍKAZ REKTORA č. 3/2012 Ú H R A D Y za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony podle čl. 11a, odst. 1 Statutu ČVUT pro akademický rok 2012/2013
ČVUT: PŘÍKAZ REKTORA č. 3/2013 Ú H R A D Y za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony podle čl. 11a, odst. 1 Statutu ČVUT pro akademický rok 2013/2014 AMU: Výnos rektora č. 9/2007, jímž se stanovují poplatky za nadstandardní administrativní úkony.

Autor článku

Helena Zrůstová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: STUDENT