Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Boloňský proces

Boloňský proces dostal za cíl vytvořit do roku 2010 Evropský prostor vysokého školství. Studenti si pak v rámci Evropy budou moci vybrat z pestré a transparentní nabídky kvalitních vzdělávacích programů. Boloňský proces by měl také zajistit efektivní postup uznávání studia, diplomů a dalších náležitostí. Díky reformám v duchu Boloňského procesu by se evropské vysoké školství mělo stát vzájemně kompatibilní a srovnatelné.

Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání

Na základě Sorbonnské deklarace z května 1998, kterou podepsali ministři Francie, Německa, Itálie a Spojeného království, se tyto země rozhodly přikročit k harmonizaci výstavby Evropského systému vysokého školství. Do Boloňského procesu se na začátku v červnu roku 1999 přihlásilo 29 evropských zemí, jejichž ministři podepsali tzv. Boloňskou deklaraci, která tzv. Boloňský proces zahájila. Dnes je těchto zemí 47.

Procesu se mohou účastnit země, které splňují tato kritéria:

  • musí být signatářem Evropské kulturní úmluvy Rady Evropy;
  • musí se zavázat, že budou plnit cíle Boloňského procesu a předloží reformní program svého systému vysokého školství.

Boloňský proces a jeho priority

Cílem bylo přispět ke zlepšení volného pohybu studentů a akademických pracovníků v Evropě. Další prioritou bylo rovněž, aby evropské vysoké školství nezačalo zaostávat za rychle se rozvíjejícími vysokoškolskými systémy některých rozvojových zemí. Neméně významným cílem bylo vytvořit do roku 2010 atraktivní a mezinárodně konkurenceschopný Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (European Higher Education Area – EHEA) složený ze systémů národních.

Hlavními cíly Boloňského procesu tedy bylo:

  • zavedení tří stupňů vysokoškolského vzdělávání (bakalář/magistr/doktor)
  • zajišťování kvality
  • uznávání kvalifikace a doby studia.

Třístupňové studium

Zemím Boloňského procesu se podařilo vytvořit sytém národních systémů s poměrně harmonizovanou architekturou studia řešenou ve třech stupníchbakalářském, magisterskémdoktorském.

  • 1. cyklus (bakalářský) - 180-240 kreditů
  • 2. cyklus (magisterský) - 90-120 kreditů
  • 3. cyklus (doktorský) - není vymezen kredity.

Akademický rok přitom odpovídá 60 ECTS kreditům, to jest asi 1500-1800 hodinám studentovy práce (včetně cvičení, praxí, studia v knihovně i doma). Tento systém je blízký struktuře studia v USA nebo v Japonsku.

Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání byl slavnostně vyhlášen ve dnech 11.-12. března 2010 na konferenci ministrů v Budapešti a ve Vídni.

mf.cz finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo