Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Veřejná vysoká škola

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. Organizaci a činnost veřejné vysoké školy, jakož i postavení členů akademické obce upravují její vnitřní předpisy.

Financování veřejné vysoké školy

Veřejná vysoká škola sestavuje rozpočet na kalendářní rok. Zákon stanoví, že rozpočet veřejné vysoké školy nesmí být sestavován jako deficitní.

Rozpočtu veřejné vysoké školy je plněn především těmito příjmy:

 • příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost,
 • podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků podle zvláštního právního předpisu,
 • dotace ze státního rozpočtu,
 • poplatky spojené se studiem,
 • výnosy z majetku,
 • jiné příjmy nebo jiné příspěvky než uvedené v písmenu a) ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z Národního fondu a z rozpočtů obcí a krajů,
 • výnosy z doplňkové činnosti,
 • příjmy z darů a dědictví.

Pro stanovení výše příspěvku ze státního rozpočtu je mimo jiné rozhodný typ a finanční náročnost akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání, počet studentů a dosažené výsledky ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti a její náročnost.

Samosprávné akademické orgány veřejné vysoké školy

 • akademický senát (např. schvaluje vnitřní předpisy VŠ, rozpočet VŠ, výroční zprávu,…),
 • rektor (stojí v čele VŠ, jedná a rozhoduje ve věcech školy, jmenuje a odvolává prorektory,….),
 • vědecká rada nebo umělecká rada nebo na neuniverzitní vysoké škole akademická rada  (předsedou vědecké rady je rektor, schvaluje studijní programy, adt…),
 • disciplinární komise.

Další orgány veřejné vysoké školy

 • správní rada veřejné vysoké školy (např. se vyjadřuje k rozpočtu vysoké školy, k výroční zprávě o činnosti a o hospodaření vysoké školy a k výsledkům hodnocení činnosti vysoké školy,…),
 • kvestor (hospodaření a vnitřní správu veřejné VŠ,  jmenuje a odvolává ho rektor).

Některé vnitřní předpisy veřejné vysoké školy

 • statut veřejné vysoké školy,
 • volební a jednací řád akademického senátu veřejné vysoké školy,
 • jednací řád vědecké rady veřejné vysoké školy,
 • studijní a zkušební řád,
 • stipendijní řád,
 • disciplinární řád pro studenty.

mf.cz finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo