Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Druhy stipendií

Studentům vysokých škol mohou být přiznána stipendia hrazená z dotace nebo z příspěvku. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách umožňuje studentům vysokých škol čerpat několik druhů stipendií. Stipendia přiznává studentům vysoká škola nebo fakulta podle stipendijního řádu.

Studentům mohou být přiznána stipendia v následujících případech

  1. za vynikající studijní výsledky (prospěchové stipendium),
  2. za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí,
  3. v případě tíživé sociální situace studenta - sem patří např tzv. sociální stipendium,
  4. v případech zvláštního zřetele hodných.

Při splnění určitých podmínek mohou studenti čerpat také tzv. ubytovací stipendium. Dále pak mohou být stipendia poskytnuta též na podporu studia v zahraničí

Prospěchové stipendium

Rozhodnutí o jeho vyplácení či nevyplácení je v kompetenci každé školy. Studenti, kteří chtějí získat toto stipendium, musí splnit vysokou školou stanovené podmínky. Tou základní, jak již samotný název napovídá, je prospěch studenta. Nárok na něj získávají zpravidla premianti ročníku, jelikož průměr známek nesmí překročit školou stanovenou hranici dosahující či pohybující se těsně nad 1,0.

Výše prospěchového stipendia může být různá, může se pohybovat od pár stokorun až po několik tisíc za rok a vypláceno může být v opakujících se dávkách (měsíčně, čtvrtletně) nebo jako jednorázový příspěvek.

Stipendium v případě tíživé sociální situace studenta

Přiznává se studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Více v sekci Sociální stipendium.

Stipendium ve výši 1 620 Kč se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce.
Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou.

Neziskové organizace pokytující stipendia

V česku existují některé organizace, které se snaží obecně podporovat lidi v tíživé životní situaci. Často se soustředí i na oblast vzdělávání a podporují studenty ve formě stipendií. Jsou to především:


Stipendia může přiznávat také MŠMT podle programů vyhlašovaných ministrem, s přihlédnutím k závazkům z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.

mf.cz finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo