Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Ubytovací stipendium

Systém ubytovacích stipendií byl v ČR zaveden 1. října 2005, kdy byla dokončena reforma financování ubytování. Této reformě předcházel ekonomicky zcela nevyhovující systém rozdělování dotací na ubytování, které byly výhradně určeny ubytovacím zařízením, jež spravovaly jednotlivé vysoké školy.

Starý systém veřejné finanční podpory ubytování studentů vysokých škol byl založen na institucionální dotaci vázané především na počet lůžek v ubytovacích zařízeních školy. Stát tak nepřímo finančně podporoval ubytování pouze těm studentům, kteří byli ubytováni na kolejích. Ostatní studenti tedy byli de facto ze státní podpory studentského ubytování zcela vyloučeni a museli jeho náklady hradit plně z vlastních zdrojů.

Provedená změna systému vedla k tomu, že příjemcem veřejné finanční podpory ubytování se stal přímo student vysoké školy, který splní určitá kritéria, bez závislosti na tom, zda podle kritérií příslušné vysoké školy získal nárok na lůžko na koleji či nikoliv. Tím byli studenti osvobozeni od závislosti na ubytovacích kapacitách vysoké školy, na níž se rozhodli získávat vzdělání. Současně se tím změnil vztah mezi vysokou školou jako poskytovatelem ubytování a studentem ubytovaným v zařízení vysoké školy ze vztahu vrchnostenského na klientský.

Rozhodující je stipendijní řád vysoké školy

Pro přiznání ubytovacího stipendia je rozhodující stipendijní řád konkrétní vysoké školy. Podmínky pro získání tohoto stipendia se tak mohou na různých školách lišit. Ministerstvo každoročně aktualizuje tzv. pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám pro daný rok, která vymezují rozhodná kritéria pro přiznání ubytovacího stipendia jednotlivými VŠ. Student musí splnit následující kritéria:

  • je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia,
  • nebo studuje v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil z jednoho takového studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve,
  • nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů,
  • nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jeho studia,
  • nemá místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy, je-li místo jeho studia na území hlavního města Prahy.

I na soukromé VŠ můžete získat ubytovací stipendium

Studenti soukromých vysokých škol mají od roku 2006 také nárok na pobírání ubytovacího stipendia. Kritéria pro přiznání ubytovacího stipendia jsou stejná jako v případě veřejných vysokých škol, avšak s přihlédnutím ke specifikům soukromých vysokých škol. Ubytovací stipendium je vyňato z příjmů rozhodných pro dávky státní sociální podpory.

mf.cz finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo